ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Sectorul TIC în Moldova

Accesări: 3299  Vizitatori unici: 1997

Instituţii TIC

1. Ministerul Economiei și Infrastructurii - www.mei.gov.md
2. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) - www.anrceti.md
3. Agenția de Guvernare Electronică - www.egov.md
4. Centrul Naţional pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal - www.datepersonale.md
5. Agenția Servicii Publice - www.asp.gov.md
6. Instituția Publică ”Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio” - www.cnfr.md
7. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării - www.mecc.gov.md
8. Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe - www.ctif.gov.md
9. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică - www.stisc.gov.md
10.Institutul de Matematică şi Informatică - www.math.md

Întreprinderi de stat în domeniul TIC (subordonate ministerelor de profil)

1. Î.S. „Radiocomunicaţii" - www.radiocom.md
2. Î.S. „MoldData” - www.molddata.md
3. Î.S. „Poşta Moldovei” - www.posta.md
4. Centrul Tehnologii Informaționale și Comunicaționale în Educație - www.ctice.md
5. Î.S. „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” (IDSI) - www.idsi.md

 

Instituţii din domeniul Educației

  • Instituții de învățământ superior
1. Academia de Studii Economice din Moldova (ASEM): Facultatea Cibernetica Statistică si Informatica Economica
2. Universitatea de Stat din Moldova (USM): Facultatea de Matematică şi Informatică
3. Universitatea Tehnică din Moldova (UTM): Facultatea de Calculatoare, Informatică şi Microelectronică , Facultatea Electronică și Telecomunicații
4. Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (ULIM): Facultatea Informatică şi Inginerie
5. Universitatea de Stat "Dimitrie Cantemir" ( Matematică şi Informatică)
6. Universitatea de Stat din Tiraspol, Chişinău: Facultatea de Fizică, matematică şi tehnologii informaţionale
7. Universitatea Cooperatist-Comercială din Moldova (UCCM): Cibernetica și  informatica economică, Informatica aplicată
8. Universitatea de Studii Europene din Moldova: Facultatea de Economie şi Informatică
9. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, Chişinău:  Ştiinţe ale Educaţiei și Informatică
10.Universitatea de Stat „ALECU RUSSO”, Bălţi: Facultatea de Tehnică, Fizică, Matematică şi Informatică- pagina nu funcționează deplin
11.Universitatea de Stat "Bogdan Petriceicu Haşdeu", Cahul: Departamentul  Inginerie şi Ştiinţe Aplicate (Informatica- licență, Tehnologii Informaționale în instruire- masterat)
 
 
  • Centre de excelență
1. Centrul de Excelență TEKWILL - www.tekwill.md
2. Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale  din Chişinău - www.ceiti.md
3. Centrul de Excelență în  Energetică și Electronică (fostul Colegiu Politehnic din Chișinău).   Specialități: Calculatoare, Rețele de calculatoare, Tehnologii și rețele de calculatoare, Automatizarea proceselor tehnologic, Electronică, Teleradiocomunicații - www.ceee.md
4. Centrul de Excelență în Economie și Finanțe. Discipline de profil: Matematica, Informatica - www.cfbc.md
 
  • Colegii
1. Colegiul Financiar-Bancar “A. DIORDIŢĂ”, Chişinău (specialitatea: cibernetică şi informatică economică) - www.cfbc.md
2. Colegul Politehnic din Mun. Bălți Specialități: Calculatoare, Rețele de calculatoare - www.cpbmd.info
3. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți.  Specialități: Administrarea aplicațiilor WEB, Administrarea bazelor de date, Sisteme automatizate în transportul feroviar - www.ctfm.md

Asociaţii

1. Asociaţia Naţionala a Companiilor Private din Sectorul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor (ATIC) - www.ict.md
2. Parcul pentru Tehnologia Informației “Moldova IT Park” - www.moldovaitpark.md
3. Asociaţia Patronală a Radiodifuzorilor din Republica Moldova (APRRM)

Referințe utile


Ultima actualizare:  04-10-2018 10:12:01
Sursa:   IDSI 

Social plugin

Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova