ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Modernizarea procesului de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC)

2008-10-31

La 6 noiembrie 2008, ora 15:00, în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „A. Lupan” a AŞM, Sala mică (str.Academiei, 5a) va avea loc Masa rotundă cu genericul "Modernizarea procesului de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (TIC)".

 

    Ordinea de zi:

    1. Probleme de asigurare a economiei naţionale cu specialişti în domeniul TIC.

    2. Studierea Informaticii în învătămîntul preuniversitar – o pista sigură de a avea profesionişti în domeniu.

    3. Standarde profesionale de pregătire a specialiştilor în domeniul TIC. Actualizarea „Nomenclatorului domeniilor de formare profesională şi al specialităţilor pentru pregătirea cadrelor în instituţiile de învăţămînt superior”.

    4. Colaborarea instituţiilor de învăţămînt superior cu instituţii publice şi private în domeniul pregătirii specialiştilor în TIC.

    La lucrările mesei rotunde vor participa reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Sunt invitaţi decanii facultăţilor, şefii de catedre, profesori, reprezentanţi ai businessului în domeniul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: consultații publice
Ultima actualizare:  15-02-2012 11:22:40
Sursa: