ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Modele și practici europene de învățare participativă pentru țările Parteneriatului Estic și Kazakhstan

2016-01-29   Accesări: 3334  Vizitatori unici: 1481


Cu un secol în urmă, în 1916, John Dewey menționa în lucrarea ”Democracy and Education” că educația nu este doar o acțiune în care profesorul comunică studentului o informație pe care acesta trebuie să o memoreze ci reprezintă un proces activ și constructiv. Teoria constructivistă a abordat procesul de învățare ca fiind, în cea mai mare parte, acumularea de cunoștințe din experiență, din comunicarea de la egal la egal într-o colaborare la locul de muncă.

Cele trei caracteristici distinctive ale teoriei constructiviste sunt susține că:
-    Învățarea are loc într-un context, el însăși făcând parte din obiectul de învățare;
-    Procesul de învățare și cel de practică nu trebuie să fie două procese separate
-    Învățarea este un proces extins în timp.

Învățarea este mai eficientă atunci când are loc într-un context social concret, cu relații sustenabile unde oamenii lucrează în proiecte reale și execută sarcini concrete într-un mod colaborativ și partajat.

Învățarea participativă a constituit obiectul vizitei de studiu în orașul Cardiff din Țara Galilor, Marea Britanie, a unui grup de reprezentanți ai țărilor din cadrul Parteneriatului Estic și Kazakhstan. Acțiunea a fost organizată de Fundația Europeană pentru Instruire (European Training Foundation, ETF) în cadrul proiectului Peer Learning Activity Work Based Learning Project in Eastern Europe and Kazakhstan. Peer learning Activity Work Based Learning Project in Eastern Europe and Kazakhstan.

Obiectivul activității de învățare participativă sunt:
-    Stimulente financiare și non-financiare de sporire a interesului angajatorilor pentru învățarea la locul de muncă, în special prin ucenicie;
-    Rolul organizațiilor patronale și a organismelor intermediare în practicarea uceniciei și a altor forme de învățare la locul de muncă;
-    Mecanisme practice de aplicare a învățării la locul de muncă
-    Strategii de îmbunătățire a cooperării părților interesate la diferite niveluri
-    Modalități de promovare a învățării la locul de muncă.

Acest eveniment este primul dintr-o serie de activități desfășurate cu sprijinul Fundației Europene privind învățarea participativă planificate pentru 2016 și 2017, având ca obiectiv de a învăța din exemplele de bune practici europene, pentru țările din cadrul Parteneriatului Estic (Republica Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaidjan) și Kazahstan.

Programul a inclus vizite la un șir de istituții și întreprinderi precum:
-    Parlamentul Țării Galilor (Senedd), Departamentul Educație și Calificări al Guvernuli Țării Galilor
-    Compania General Electric Aviation;
-    British Broadcasting Corporation (BBC), Programul inovativ in Creative Media;
-    Cardiff and Vale College (Discuții cu managementul colegiului, profesori, studenți și ucenici)
-    Universitatea din Swansea.

Experiența partenerilor din Țara Galilor a fost discutată și analizată în cadrul unor mese rotunde și întruniri de lucru.
Delegația Republicii Moldova a fost constituită din:
-    Vera Chilari, consultant superior în Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate, Ministerul Educației;
-    Pavel Caba, președintele Federaţiei Patronale a Constructorilor Drumarilor şi a Producătorilor Materialelor de Construcţie „CONDRUMAT”;
-    Vladimir Lungu, expert național în problemele pieței muncii al fundației ETF.
-    Mihai Grecu, vicepreședinte al Comitetului Sectorial de formare profesională în Tehnologia Informației și Comunicații; șef laborator la Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale;

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale este partener strategic al Comitetului Sectorial de formare profesională în Tehnologia Informației și Comunicații desfășurând activități de elaborare a standardelor ocupaționale și a calificărilor și promovând inițiative și noi modele educaționale în domeniul TIC.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: TIC, Peer Learning, învățare participativă, IDSI, ETF
Ultima actualizare:  01-02-2016 14:36:50
Sursa:  

 
1