ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Strategia „Moldova Digitală 2020”, aprobată de Guvern

2013-09-24

Proiectul Strategiei Naţionale de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova Digitală 2020” a fost prezentat în şedinţa Guvernului de ministrul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Pavel Filip. Documentul trasează obiectivele de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, identifică constrângerile, propune soluţiile strategice, formulează acţiunile, etapele de implementare și evaluarea politicilor în domeniu.

Ministrul TIC a menţionat că Strategia „Moldova Digitală 2020” si Planul de acţiuni pentru implementarea Strategiei vin să creeze un teren propice pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor electronice de către instituţiile publice, mediul de afaceri si societate, in general, prin intervenţia optimă a statului.

Strategia se axează pe trei piloni:

  • Infrastructură şi acces;
  • Conţinut digital şi servicii electronice;
  • Capacităţi şi utilizare.

Pe orizontală, valabil pentru toţi trei piloni este securitatea cibernetică prin crearea unui mediu digital sigur si protejat, a concretizat ministrul TIC.

Impactul implementării Strategiei se va manifesta prin dezvoltarea armonioasă a unei societăți informaționale moderne, depășirea declajului digital din punct de vedere intersectorial, social si geografic. Deasemenea, efectul scontat vizează transparentizarea actului guvernării, îmbunătăţirea și extinderea gamei de servicii electronice pentru cetățeni şi mediul de afaceri, dezvoltarea contentului digital local, accesibilitatea si diversificarea reţelelor de comunicaţii electronice.

Prim-ministrul, Iurie Leancă, a felicitat echipa MTIC pentru elaborarea unui document complex de politici în domeniu, care va asigura o dezvoltare ascendentă şi previzibilă a sectorului TIC în beneficiul cetăţenilor.

Strategia are la bază principiile ,,Agendei Digitale pentru Europa 2020”, urmând a transpune la nivel naţional modelul european de dezvoltare a societăţii informaţionale. La elaborarea documentului, MTIC a beneficiat de suportul experţilor din Suedia si Coreea de Sud, precum şi de susţinerea unor instituţii, asociaţii, parteneri de dezvoltare, între care Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor, USAID, Comitetul NATO pentru comunicaţiile civile, Banca Mondială, Asociația companiilor din domeniul TIC din Moldova.

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: MTIC, Moldova digitala - 2020
Ultima actualizare:  25-09-2013 09:58:38
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova