ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Training SIGEDIA în cadrul iniţiativei “Guvern fără hîrtie”

2012-11-26

Sîmbătă, 24 noiembrie 2012, a avut loc un training organizat pentru Miniştrii din RM, în cadrul iniţiativei „Guvern fără hîrtie”.

Cei prezenţi s-au familiarizat cu sistemul de circuit electronic al documentelor, beneficiile şi avantajele acestuia.

Iniţiativa “Guvern fără hîrtie” vine să reducă cheltuielile executivului şi să eficientizeze munca funcţionarilor.

În curînd se lansează Sistemul Informatic de Gestiune a Documentelor şi Înregistrărilor în Autorităţile Publice Centrale – SIGEDIA, care a demarat ca urmare a semnării unei dispoziţii, în acest sens, de Prim-ministrul, Vlad Filat.

Implementarea proiectului va duce la diminuarea costurilor administrative din contul reducerii volumului de hîrtie şi a tehnicii de birotică utilizate în procesul de circulaţie a documentelor oficiale. De asemenea, se va reduce durata recepţionării corespondenţei oficiale de la cîteva zile, în cazul celei pe suport de hîrtie, pînă la cîteva secunde în cadrul SIGEDIA.

Important este de menţionat că, implementarea sistemului informatic de gestiune a documentelor va asigura un grad sporit de securitate şi confidenţialitate în circulaţia documentelor. Totodată, erorile cauzate de factorul uman, vor fi reduse la minim.

Proiectul-pilot, coordonat de Cancelaria de Stat, va fi implementat inițial în următoarele instituţii: Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Ministerul Economiei, Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei şi Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Familiei.

Sursa: itmoldova.com

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Guvernul RM, training
Ultima actualizare:  26-11-2012 09:46:23
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova