ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Lansare de consultări privind implementarea de proiecte în cadrul Strategiei Dunărene a Uniunii Europene

2012-12-11


La Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor au avut loc consultări privind lansarea unor proiecte în cadrul Strategiei Dunărene a Uniunii Europene, ce vizează domeniul educaţiei în domeniul utilizării noilor tehnologii informaţionale de atragere, gestionare şi implementare a proiectelor şi granturilor străine, menite să ridice calitatea acordării serviciilor publice şi dezvoltării guvernării electronice. Partenerii Ministerului TIC în această iniţiativă sunt: Centrul Sud-est european pentru dezvoltarea eGuvernării (Slovenia), Universitatea din Viena pentru studii economice şi de business, precum şi Compania germană SAP (Systems, Applications, and Products in Data Processing).

Obiectivul reuniunii a fost de a identifica necesitățile Republicii Moldova, în domeniul dezvoltării societății informaționale şi valorificarea posibilităţilor oferite în cadrul Strategiei Dunărene a Uniunii Europene, prin crearea de capacităţi pentru absorbirea şi managementul granturilor.

Directorul Centrului pentru dezvoltarea eGuvernării din Slovenia, Blaž GOLOB, a prezentat obiectivele şi domeniile de activitate ale Centrului, precum şi scopurile principale ale unei societăţi informaționale moderne europene: o piaţă unică de desfacere, asigurarea unor condiţii optime pentru interoperabilitate între produsele şi serviciile TIC, încurajarea investitorilor în domeniul TIC, creşterea culturii şi abilităţilor de utilizare a serviciilor prin intermediul reţelei Internet.

La rândul său, expertul de la Universitatea de Business şi Economie din Viena, Alexander PROSSER , a menţionat, că dezvoltarea durabilă a sectorului TIC, are la bază trei elemente fundamentale: la nivel educaţional - instruirea viitorilor specialişti din domeniul IT, la nivel utilitar – adaptarea sectorului public la serviciile IT şi la nivel de instituţii - organizarea activităţii şi oferirea serviciilor prin intermediul Internetului.

Viceministrul TIC, Dona Şcola, a mulţumit experţilor europeni pentru prezentarea oportunităţilor date şi a menţionat importanţa faptului, ca în baza experienţei acumulate de ţările UE să fie stabilite punctele slabe ale sectorului TIC din Republica Moldova în scopul completării şi ajustării acestuia la exigențele europene.

Reprezentanţii Ministerului Tehnologiei Informaţiei și Comunicațiilor au accentuat în cadrul consultărilor că în prezent instituţia definitivează proiectul Strategiei Moldova Digitală 2020, care în curând va fi propus pentru dezbateri publice. Proiectele date, ar fi foarte binevenite în direcţia implementării obiectivelor stabilite în acest document politic.

Sursa: mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: ERP, Alexander Prosser, Moldova digitala - 2020, MTIC, SAP
Ultima actualizare:  14-11-2018 23:01:58
Sursa:   MTIC 


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova