ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Edificarea societăţii informaţionale şi cunoaşterii prin e-infrastructură regională

2012-12-13


Academia de Știinţe a Moldovei a găzduit, în zilele de 11 şi 12 decembrie curent, Workshop-ul internațional: „Promovarea rețelelor de cercetare în Europa de Est – Eastern Partnership Event”.

Manifestarea a avut drept scop de a promova implementarea e-infrastructurilor şi a reliefa impactul acestora asupra dezvoltării statelor din Parteneriatul Estic, precum şi asupra integrării lor în reţeaua informaţională pan-europeană care asigură edificarea societăţii informaţionale şi a cunoaşterii.

Evenimentul a reunit factori de decizie din cadrul ministerelor şi instituțiilor naţionale şi internaționale responsabile de promovarea e-infrastructurilor, reprezentanţi ai Comisiei Europene, Organizaţiei Naţiunilor Unite, companiilor private și fundaţiilor, comunităţii ştiinţifice şi altor organizaţii cu tangenţe la tematică propriu-zisă din mai multe ţări UE şi statele Parteneriatului Estic, precum Belarus, Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaidjan, Georgia. Evenimentul a fost organizat inclusiv cu suportul IDSI. 

Reuniunea a fost inaugurată de acad. Ion Tighineanu, vicepreşedinte al AŞM, care a menţionat starea actuală a infrastructurii electronice, subliniind oportunităţile de dezvoltare a e-infrastructurii în contextul programelor regionale şi europene finanţate de Comisia Europeană.

Participanţii la eveniment au fost salutaţi de preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca care a relevat importanţa implementării şi promovării e-infrastructurilor şi perspectivele de dezvoltare a acestora. În discursul său, acad. Gheorghe Duca a remarcat rolul-cheie al dezvoltării infrastructurilor de cercetare, inclusiv al e-infrastructurilor în dezvoltarea ştiinţei şi a noilor tehnologii. De asemenea, preşedintele AŞM a menţionat asocierea Republicii Moldova la Programul Cadru 7, ca un pas important în procesul de integrare al ţării noastre în Uniunea Europeană. Printre participanţii la eveniment s-a numărat directorul IDSI dl. Igor Cojocaru. 

În cadrul evenimentului a fost semnată Declaraţia comună cu privire la e-infrastructurile statelor membre ale Parteneriatului Estic, care presupune unificarea eforturilor cu scopul creării unei e-infrastructuri comune şi implementării celor mai avansate tehnologii, precum tehnologiile Grid, Cloud Computing etc. Din partea Republicii Moldova, Declarația a fost semnată de către preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, dna Dona Şcola, Directorul Executiv al Centrului pentru Guvernare Electronică, dna Stela Mocanu şi alte persoane responsabile de promovarea domeniului respectiv.

La finele lucrărilor Reuniunii a fost adoptată o Rezoluţie, în care se conţin acţiuni concrete care urmează a fi întreprinse în scopul creării unui spaţiu informaţional comun cu un înalt conţinut tehnologic.

Galerie foto

Sursa: asm.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: societate informationala, Igor Cojocaru, eInfrastructura, ASM, workshop
Ultima actualizare:  15-01-2013 10:45:45
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova