ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Modernizarea învățământului profesional în contextul parteneriatului moldo-austriac

2012-12-20

Din 2013, tinerii din Moldova care optează pentru învăţământul vocațional tehnic vor beneficia de studii calitative şi mai multe oportunităţi de angajare graţie parteneriatului lansat între Ministerul Educaţiei, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor şi Agenţia Austriacă pentru Dezvoltare, prin intermediul proiectului „Îmbunătăţirea calității învățămîntului vocaţional tehnic în domeniul TIC”.

Scopul general al proiectului este de a contribui la armonizarea educaţiei TIC din Republica Moldova cu cerinţele pieţei forţei de muncă, în vederea sporirii gradului de relevanţă a studiilor pentru încadrarea profesională ulterioară.

Se preconizează că proiectul va atinge următoarele obiective: curricula modernă, profesori înalt motivați, studenți inspirați să găsească locuri de muncă pe potrivă și, în final, imagine îmbunătățită a instituțiilor de învățămînt vocațional tehnic din Moldova.

Intervenţiile realizate în cadrul acestui proiect vor viza îmbunătăţirea curriculumului pentru specializările TIC prin racordarea acestuia la cerinţele pieţei forţei de muncă, modernizarea laboratoarelor şi dotarea cu echipamente tehnice performante, definirea şi aplicarea unor modele de colaborare durabilă cu sectorul privat în vederea realizării instruirii practice a studenţilor. Implementatorii își propun să selecteze, în bază de concurs, 5 instituţii pilot (colegii și școli profesionale) din republică în cadrul cărora vor fi realizate activităţile planificate, astfel încît procesul de instruire să asigure formarea abilităţilor practice şi competenţelor necesare încadrării imediate în cîmpul muncii.

Proiectul este preconizat pentru perioada 1 decembrie 2012 – 31 mai 2015 şi va fi implementat de către Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC, cu suportul financiar al Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare.

Sursa: unimedia.info

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: TIC
Ultima actualizare:  20-12-2012 16:30:37
Sursa: