ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Probleme actuale privind implementarea serviciilor federative în RM - următoarea şedinţă din ciclul de seminare

2012-12-26

Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM de comun acord cu Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM și Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale vă invită să participaţi la următoarea şedinţă din ciclul de seminare/traininguri dedicate serviciilor RȘEN și tehnologiilor moderne TIC.

Ședința întitulată: Probleme actuale privind implementarea serviilor federative în RM, va avea loc la 28.12.2012, ora 10.00 în Institutul de Dezvoltare a
Societăţii Informaţionale pe adresa: str. Academiei, 5A, mun. Chișinău.

Rapoarte:

- Premise pentru implementarea sistemului centralizat de management al identităţii în cadrul RŞEN
Raportor: Valentin Pocotilenco (RENAM)

- Starea actuală privind implementarea şi utilizarea serviciilor în comunitatea ştiinţifico-educativă
Rapoarte: RENAM, IDSI 

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: cluster, IDSI, IMI, RENAM, seminar, TIC
Ultima actualizare:  26-12-2012 14:56:19
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova