ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Implementarea serviciilor federative în RM - oportunităţi şi provocări

2013-01-02


Şedinţa întitulată “Probleme actuale privind implementarea serviciilor federative în RM” din ciclul de seminare organizate de Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM de comun acord cu Iniţiativa Naţională Grid reprezentată de Asociaţia RENAM și Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, s-a desfăşurat pe 28 decembrie 2012 în incinta IDSI.

La şedinţă au fost prezenţi 20 de participanţi, care au audiat şi discutat pe larg rapoartele prezentate. Discuţiile privind implementarea sistemului centralizat de management al identităţii au prezentat interes nu doar pentru membrii comunităţii academice, ci şi reprezentantul Centrului de Guvernare Electronică, care a împărtăşit din experienţa echipei sale, privind implementarea sistemului de autentificare.

De asemenea a fost discutată starea actuală a implementării şi utilizării serviciilor în comunitatea ştiinţifico-educativă. Unul dintre serviciile prezentate este EduRoam, serviciu de autentificare şi autorizare în reţea pentru cercetători, atunci cînd aceştia îşi schimbă locaţia dintr-o instituţie în alta, sau dintr-o ţară în alta.

Pe finalul discuţiilor a fost subliniată idea cooperării mai strînse dintre mediul academic şi iniţiativele guvernamentale, precum Centrul de Guvernare Electronică, pentru a concentra eforturile în vederea soluţionării unor probleme comune.

Galerie foto

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: seminar, RENAM, IMI, IDSI
Ultima actualizare:  02-01-2013 09:25:53
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova