ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Apeluri pentru propuneri COST 2013

2013-01-15

Apelurile deschise COST invită cercetători din întreaga Europă să prezinte propuneri pentru reţele de cercetare şi să utilizeze această oportunitate unică de a face schimb de cunoştinţe, să se angajeze în noi perspective europene. Un Concurs continuu de propuneri este folosit pentru a atrage cele mai bune propuneri pentru noi Acţiuni COST.

Un apel deschis se compune din două etape, la care solicitanţii, după înregistrare, prezintă o propunere preliminară la data stabilită de colectare. Această propunere preliminară oferă o imagine de ansamblu privind scopul acţiunii înaintate şi impactul prevăzut al acesteia. După evaluare, aproximativ 80 din aceste propuneri preliminare sunt selectate pentru faza a doua. Solicitanţii de succes sunt apoi invitaţi să prezinte o propunere completă.

Fiecare data de colectare este anunţată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, cu câteva luni înainte de termenul limită.

COST acoperă cheltuielile pentru activităţile de networking, cum ar fi reuniunile, conferinţele, atelierele de lucru, schimburile ştiinţifice pe termen scurt, şcolile de instruire, publicaţiile şi activităţile de diseminare. COST nu finanţează cercetarea în sine.

Următorul termen limită de colectare a dosarelor este 29 martie 2013 ora 17:00, ora Bruxelles-ului.

Pentru instituţiile din ţările non-COST:

Oamenii de ştiinţă din ţări non-COST pot primi o rambursare din cadrul bugetului acţiunii, cu condiţia că cercetătorul a fost invitat în mod formal ca un expert pentru o reuniune specifică.

În plus, cercetătorii din instituţiile ţărilor non-COST pot participa la Acţiunile COST în baza avantajului reciproc, care urmează să fie aprobat de JAF de la caz-de la caz. Biroul COST nu rambursează cheltuielile participanţilor din ţările non-COST, cu excepţia cazului cînd instituţiile aprobate în mod oficial sunt din ţările imediat vecine, acestea fiind ţările balcanice (Albania, Muntenegru); ţările mediteranene (Algeria, Egipt, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia) şi ţările din Europa de Est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Rusia şi Ucraina). În plus, COST a semnat acorduri de reciprocitate pentru instituţiile lor cu Argentina, Australia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud spre a participa la Acţiuni COST. Informaţii detaliate sunt disponibile pe pagina de acorduri reciproce.

Calendarul apelurilor deschise pe acţiuni COST îl găsiţi aici: http://w3.cost.esf.org/index.php?id=1528. Mai multe informaţii privind apelul COST pot fi accesate la acest link: http://www.cost.eu/participate/open_call

Sursa: www.international.asm.md

Categoria: Noutăţi TIC Internaţional Cuvinte-cheie: apel, COST
Ultima actualizare:  15-01-2013 11:07:08
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova