ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

AGEPI vă oferă un nou serviciu: depunerea on-line a cererilor OPI şi a documentelor

2013-01-16

Începând cu 1 ianuarie 2013, la AGEPI pot fi depuse în format electronic cererile OPI şi documentele aferente, utilizând semnătura electronică.

Utilizarea sistemului implică executarea următoarelor acţiuni obligatorii:
• lansarea sistemului;
• înregistrarea în sistem;
• autentificarea.

Lansarea sistemului
• Accesaţi banerul e-AGEPI, Servicii on-line de pe pagina oficială a AGEPI www.agepi.gov.md sau adresa directă a sistemului: e-servicii.agepi.gov.md.

Înregistrarea în sistem
Pentru înregistrarea în sistem, creaţi un cont de utilizator nou:
- accesaţi referinţa "Creează utilizator nou". Se va deschide profilul utilizatorului nou;
- completaţi câmpurile din profilul utilizatorului;
- accesaţi butonul "Creează utilizator nou", efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui.

Urmaţi instrucţiunile de activare a contului utilizatorului:
- deschideţi notificarea recepţionată de activare a contului (adresa de e-mail indicată de Dvs. în profilul utilizatorului);
- efectuaţi un click pe referinţa de activare a contului din notificare. Se va deschide pagina de setare a parolei Dvs.;
- accesaţi butonul "Autentificare", efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui. Se va deschide profilul utilizatorului nou;
- accesaţi butonul "Salvare", efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui.

ATENŢIE!!! La înregistrarea în sistem, Utilizatorul acceptă condiţiile indicate în Acordul de utilizare a serviciului „Depunerea on-line a cererilor OPI”, prin care se reglementează relaţiile dintre AGEPI şi Utilizatorul serviciului.

Autentificarea
Autentificarea în sistem implică următorii paşi:
• introduceţi numele de utilizator (câmpul “Numele de utilizator*”;
• introduceţi parola (câmpul “Parola*”). Fiecare simbol introdus în acest câmp se afişează ca un asterisc (*);
• accesaţi butonul "Autentificare", efectuând un click cu butonul din stânga al mouse-lui sau apăsaţi tasta „Enter” de pe tastatură.

Notă: Din momentul identificării de sistem, solicitantului i se deschide Cabinetul Personal de Lucru (CPL). După autentificare în sistem, în meniul Ajutor, pot fi vizualizate ”Ghidul de utilizare a sistemului” şi ”Ghidul de completare a cererilor OPI”.

Data şi ora recepţionării cererilor şi a documentelor aferente la AGEPI se consideră cele înregistrate de serverul AGEPI. Recepţionarea acestora se efectuează nonstop (24/ 24 ore, 7/7 zile).

Achitarea taxelor on-line poate fi efectuată conform programului de lucru al AGEPI: luni-vineri, orele 800 - 1630 sau în următoarea zi lucrătoare, dacă recepţionarea este în afara intervalelor menţionate mai sus.

Depunerea în format electronic a cererilor OPI şi a documentelor aferente, utilizând semnătura electronică, asigură posibilitatea de a folosi tehnologiile moderne, rapide şi eficiente ce permit automatizarea procedurii de pregătire, perfectare, control şi depunere a acestora în scopul obţinerii protecţiei OPI.

În consecinţă, implementarea serviciului privind depunerea on-line a cererilor OPI şi a documentelor aferente va determina trecerea la următorul nivel al TI, similar celui din alte oficii europene de proprietate intelectuală.

Informaţii suplimentare:
tel.: 022 44-00-21
fax: 022 44-01-19
e-mail: [email protected]

Sursa: www.agepi.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: AGEPI, e-servicii
Ultima actualizare:  16-01-2013 10:58:21
Sursa: