ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Acces online gratuit la datele din Registrul Bunurilor Imobile şi la informaţia grafică privind bunurile imobile

2013-02-04

Din 1 februarie 2013, Întreprinderea de Stat “Cadastru” lansează un serviciu nou – accesul la datele din Registrul Bunurilor Imobile şi la informaţia grafică privind bunurile imobile.

Serviciul dat este parte componentă din acţiunile întreprinse de Î.S. „Cadastru” întru susţinerea iniţiativei Guvernului R.M. privind transparenţa şi deschiderea datelor deţinute de sectorul public. Conceptul serviciului dat este de a oferi posibilitate oricărui cetăţean, ce acţionează din interes propriu sau din numele unei entităţi, de a vizualiza datele generale privind un anumit bun imobil, care a fost identificat şi înregistrat în Registrul bunurilor imobile, conform procedurilor legale în vigoare.

Setul de date puse la dispoziţia cetăţeanului reflectă informaţia privind suprafaţa bunului imobil, modul de folosinţă, valoarea estimată în scopul impozitării, tipul de proprietate, existenţa unor interdicţii sau notări asupra bunului imobil. Fiind garantată confidenţialitatea datelor cu caracter personal, informaţia de natură personală nu va fi accesibilă prin acest serviciu.

Serviciile Î.S. „Cadastru”:

Acces la date din registrul bunurilor imobile

Acces la informaţia grafică cu privire la bunurile imobile

Sursa: www.cadastre.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: CADASTRU, servicii electronice
Ultima actualizare:  04-02-2013 09:08:11
Sursa: