ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Moldova – promotor al e-infrastructurilor în cadrul Parteneriatului Estic

2013-02-11

Pentru prima dată, Republica Moldova, în cadrul Parteneriatului Estic a semnat o Declaraţie comună cu privire la e-infrastructurile statelor membre ale Parteneriatului Estic. Acest lucru a fost confirmat printr-o scrisoare expediată în adresa Comisiei Europene. Scrisoarea a fost remisă Înaltului Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe şi politici de securitate, vicepreşedintelui Comisiei Europene, Baronesa Catherine Ashton, Comisarului pentru extindere și politica de vecinătate europeană Stefan Fule şi vicepreşedintele Comisiei Europene, Neelie Kroes.

Declaraţia a fost adoptată în cadrul Simpozionului internațional: „Promovarea rețelelor de cercetare în Europa de Est – Eastern Partnership Event”, organizat la 11-12 decembrie 2012, la Chişinău. Evenimentul a reunit factori de decizie din cadrul ministerelor şi instituțiilor naţionale şi internaționale responsabile de promovarea e-infrastructurilor, reprezentanţi ai Comisiei Europene, companiilor private și fundaţiilor, comunităţii ştiinţifice şi altor organizaţii din mai multe ţări UE şi statele Parteneriatului Estic.

Declaraţia a fost semnată, la nivel ministerial, de factorii de decizie în domeniul e-infrastructurilor din statele Parteneriatului Estic - Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova şi Ucraina şi are sprijinul mai multor instituţii europene cu tangenţe la reţelele de educaţie şi cercetare. Din partea Republicii Moldova, Declarația a fost semnată de către preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca, viceministrul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, dna Dona Şcola, Directorul Executiv al Centrului pentru Guvernare Electronică, dna Stela Mocanu şi alte persoane responsabile de promovarea domeniului respectiv.

Documentul presupune unificarea eforturilor în scopul creării unei e-infrastructuri regionale comune şi implementării celor mai avansate tehnologii, precum tehnologiile Grid, Cloud Computing etc. Acesta prevede mai multe acorduri care relevă importanţa promovării e-infrastructurilor şi perspectivele de dezvoltare a acestora pentru cercetare şi educaţie. De asemenea, sunt stipulate acţiunile pe care le întreprind autorităţile publice în spaţiul Est European privind îmbunătăţirea competitivităţii mediului telecomunicaţiilor în aceste ţări. Declaraţia recunoaşte importanţa rolului pe care îl joacă reţeaua pan-europeană GEANT, punct de referinţă european pentru activităţi ce vizează utilizarea e-infrastructurilor.

Evenimentul din decembrie 2012 a fost organizat de către unităţile de implementare ale e-infrastructurilor UE TERENA şi GEANT, precum şi Academia de Ştiinţe a Moldovei. Acest program de cooperare regională a fost inaugurat în mai 2009, în scopul îmbunătăţirii şi consolidării relațiilor dintre UE şi cele 6 state membre ale Parteneriatului Estic.

Sursa: www.asm.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: GEANT, A.O. Media Point
Ultima actualizare:  11-02-2013 10:33:58
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova