ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

4 ani de activitate a Asociației Naționale a Companiilor Private din Domeniul TIC: realizări, proiecte, perspective

2013-03-06

O serie de inițiative importante dedicate consolidării competitivității sectorului autohton al Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor (TIC) au fost prezentate de către Asociația Națională a Companiilor Private din Domeniul TIC (ATIC) în cadrul Adunării Generale desfășurate la data de 28 februarie curent. Evenimentul a întrunit membrii ATIC, reprezentanți relevanți ai administrației publice și ai partenerilor de dezvoltare.

În cadrul întrunirii au fost prezentate proiectele realizate cu succes sau lansate în 2012, printre care Moldova ICT Summit 2012, Campania de promovare a Carierei IT, Ghidul juridic pentru companiile TIC, Portalul B2B și Cartea Albă a Politicilor din sectorul TIC, proiecte realizate cu suportul activ și implicarea efectivă a Proiectului USAID CEED II.

În 2012 ATIC a acordat o atenție deosebită proiectelor ce vizează dezvoltarea potențialului uman pentru sectorul TIC, dar și inițiativelor destinate fortificării cooperării cu autoritățile publice pentru o mai bună aplicare a legislației și excluderea impedimentelor și incoerențelor ce blochează activitatea companiilor din domeniul TIC. ATIC a întreprins pași importanți în ceea ce privește îmbunătățirea dialogului cu sectorul public în domeniul legislației vamale, fiscale și educației. Raportul privind activitatea ATIC pe parcursul anului 2012 poate fi vizualizat accensînd link-ul www.ict.md.

Membrilor ATIC le-a fost înmînat Ghidul juridic pentru companiile TIC. Elaborat cu susținerea Proiectului CEED II, Ghidul include informație relevantă pentru înțelegerea și aplicarea pertinentă a cadrului juridic și reglementărilor din domeniul TIC. Documentul este destinat deținătorilor de afaceri şi directorilor executivi, propietarilor companiilor TIC care activează în prezent în Republica Moldova și de asemenea, persoanelor care ar dori să deschidă astfel de companii în țară și abordează aspecte cheie ale cadrului juridic de funcționare a afacerii, legislația muncii, proprietate intelectuală, impozitare și administrare fiscală. Ghidul este gratuit pentru membrii ATIC și va putea fi achiziționat contra unei taxe de către companiile non-membre.

În 2013 Asociația va continua intervențiile în domeniul Educației, plasînd un accent special asupra tuturor nivelelor de învățămînt vocațional-tehnic, universitar și școlar și extinzînd campania de promovare a Carierei IT în liceele din raioane. Totodată, intervențiile strategice vor viza creșterea pieței și promovarea exportului, continuarea dialogului cu autoritățile publice pe marginea unor subiecte de interes major pentru actorii TIC, precum și consolidarea comunității TIC din Moldova prin intermediul unor evenimente dedicate.

Obiectivele și acțiunile setate vor fi realizate cu suportul și prin eforturile coagulate ale membrilor ATIC, sub supravegherea Consiliului Directorilor nou ales, în persoana domnilor Veaceslav Cunev, Vadim Echim, Iuri Cicibaba, Eugen Galamaga, Mihai Andreev, Olivier Prado, Serge Șmigaliov, Marius Vasile și doamnei Irina Străjescu. Funcția de Președinte al Consiliului Directorilor ATIC va fi exercitată în continuare de către domnul Veaceslav Cunev.

Asociaţia Naţională a Companiilor Private din Domeniul TIC întrunește 38 de companii din sectorul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor și are drept scop consolidarea competitivității industriei TIC din Moldova şi promovarea acesteia în calitate de factor cheie al creşterii economice şi dezvoltării durabile a ţării. Pe plan internaţional ATIC promovează sectorul ca partener de încredere şi cu mare potenţial de a răspunde necesităţilor clienţilor interesaţi de outsourcing în sfera tehnologiilor informaţionale şi proceselor de business.

Sursa: www.atic.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: ATIC
Ultima actualizare:  06-03-2013 09:42:48
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova