ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

MTIC a propus pentru consultări publice proiectul Strategiei "Moldova Digitală 2020"

2013-03-14

Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC) a finalizat elaborarea proiectului Strategiei Naţionale de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale "Moldova Digitală 2020", care are menirea să asigure o dezvoltare sistemică şi previzibilă a ţării, având la bază principiile enunţate de "Agenda Digitală pentru Europa 2020". Documentul este propus pentru consultări publice pe pagina web a MTIC.

Strategia "Moldova Digitală 2020" expune viziunea şi obiectivele de dezvoltare a societăţii informaţionale în Republica Moldova, identifică constrângerile, propune soluţii, trasează acţiunile necesare, etapele de implementare şi stabileşte cadrul de monitorizare şi evaluare pentru atingerea acestui obiectiv.

Scopul proiectului rezidă în crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) de către instituţiile publice, mediul de afaceri si cetăţeni prin intervenţia minimă a statului, dar cu efect maxim, concentrând eforturile pe trei domenii de bază:

- Infrastructură şi acces;
- Conţinut digital şi servicii electronice;
- Capacităţi şi utilizare.

Prin realizarea Strategiei se va asigura îmbunătăţirea guvernării, serviciilor pentru populaţie şi a mediului de afaceri, diminuarea corupţiei şi creşterea competitivităţii economiei.

Documentul de politici prevede trei etape de implementare:

1. etapa organizaţională, de ajustare a cadrului legal şi de reglementare, de consolidare a capacităţilor şi de lansare a programelor (2013-2014);
2. etapa dezvoltării susţinute a infrastructurii, generării şi digitizării intense a conţinutului şi serviciilor (2015-2017);
3. etapa absorbţiei totale TIC prin utilizarea intensă şi generarea conţinutului digitizat şi serviciilor electronice în continuă dezvoltare în baza infrastructurii şi instrumentelor de politici, a celor legislative/de reglementare şi instituţionale create la primele 2 etape.

Odată cu realizarea cu succes a obiectivelor Strategiei, în anul 2020 Republica Moldova va deveni o ţară cu o societate informaţională avansată în care utilizarea facilităţilor tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, accesul extins la infrastructura modernă de comunicaţii electronice, conţinutul digital bogat şi serviciile informaţionale performante vor contribui la creşterea calităţii actului de guvernare, sporirea competitivităţii economice şi asigurarea bunăstării populaţiei.

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: Moldova digitala - 2020, MTIC
Ultima actualizare:  14-03-2013 13:01:26
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova