ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Reformarea proceselor de instruire TIC

2008-11-10

În ziua de 6 noiembrie a.c., în incinta Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în Sala mică (str. Academiei, 5a), s-au desfăşurat lucrările Mesei rotunde cu genericul “Modernizarea procesului de instruire în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii (T.I.C.)” (organizator al acestei mese rotunde a fost Întreprinderea de Stat “Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, moderator –vicepreşedintele A.Ş.M., m.c. Ion Tighineanu). La această masă rotundă au participat 44 de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei şi Tineretului, Ministerului Dezvoltării Informaţionale şi ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, decani ai facultăţilor, şefi de catedre, profesori, reprezentanţi ai businessului în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii.

    Cu un mesaj de salut către toţi reprezentanţii din cadrul mesei rotunde a venit dl Pavel Buceaţchi, ministrul dezvoltării informaţionale. În cadrul dezbaterilor, dl Oleg Rotaru, viceministru,   a optat pentru “construirea unui sistem complex integru de educaţie a tineretului în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, pentru a asigura  economia cu specialişti bine pregătiţi în domeniul T.I.C.” Referindu-se la datele statistice, dl viceministru a menţionat că în anul 2007 s-a atestat o rată de creştere de cel puţin 5% pentru accesul şi utilizarea computerelor şi Internetului. Telefonia mobilă şi fixă se dezvoltă cu ritm sporit. În mediul de afaceri ponderea întreprinderilor ce utilizează computere depăşeşte 71%, iar a celor care beneficiază de Internet – 55%. A fost creat Fondul pentru implementarea Strategiei Nationale de edificare a societăţii informaţionale „Moldova electronică” şi stabilit un mecanism eficient de finanţare a proiectelor şi programelor în domeniul tehnologiilor informaţionale din acest fond. Pentru aceasta, în opinia dlui Anatol Gremalschi, director de programe la Institutul de Politici Publice , este nevoie de o reevaluare a modului de studiere a informaticii în invăţamântul preuniversitar.

        În cadrul Mesei rotunde au mai luat cuvântul dl Dumitru Solomon, rector al Academiei de Transporturi, Matematica si Informatica,  care s-a referit la Nomenclatorul specialităţilor pentru pregătirea specialiştilor în domeniul T.I.C. şi care necesită a fi actualizat şi modificat, pentru a face faţă exigenţelor timpului; Veaceslav Nastasenco, reprezentant al companiei Allied Testing, care s-a pronunţat în vederea colaborării instituţiilor de învăţământ superior cu instituţiile publice şi private în domeniul pregătirii specialiştilor T.I.C.

    În urma analizei şi dezbaterilor din cadrul Mesei rotunde, participanţii au acceptat propunerea de definire a unui proiect de modernizare a procesului de instruire în domeniul T.I.C. pentru:
- a asigura crearea unui sistem informaţional la toate nivelurile de instruire şi educaţie T.I.C. la nivel naţional;
- a institui un standard educaţional în domeniul T.I.C.;
- a analiza şi a revizui nomenclatoarele specialităţilor;
- a elabora bazele pentru educaţia şi pregătirea specialiştilor;
- a examina şi a analiza impactul instruirii specialiştilor şi impactul solicitării din partea companiilor referitor la pregătirea şi încadrarea tinerilor specialişti;
 - a studia şi a implementa în activitatea instituţiilor şi organizaţiilor noile tehnologii informaţionale.

   Alte probleme, cum ar fi pregătirea cadrelor în domeniul dreptului informaţional şi al pregătirii managerilor urmează a fi discutate în cadrul întrunirilor viitoare.

        În final s-a propus crearea unui grup de lucru aviâd în componenţa sa reprezentanţi din toate instituţiile de învăţământ superior şi companiile interesate şi întocmirea unui document cu propuneri care urmează a fi promovate.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: seminar
Ultima actualizare:  15-02-2012 11:21:59
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova