ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Moldova ICT Summit 2013: implică, inspiră şi conectează la progres

2013-03-29

Cea de-a patra ediţie a Summit-ului Moldova ICT se desfăşoară la Chişinău, în perioada 16-17 aprilie, şi este organizată de către Asociaţia Naţională a Companiilor din domeniul TIC (ATIC) şi USAID CEED II, sub patronajul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC).

In cadrul Moldova ICT Summit 2013 va fi discutat rolul sectorului tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) şi a inovaţiilor în edificarea economiei bazate pe cunoaştere şi dezvoltarea unei societăţi productive, inclusive şi eficiente. Aceasta în contextul în care Republica Moldova este una din cele mai avansate ţări din regiune la implementarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale, adopţia tehnologiilor moderne de cetăţeni şi în guvernare. De menţionat că Moldova în ultimii ani a înregistrat un progres esenţial privind dezvoltarea şi implementarea soluţiilor cloud şi mobile.

Evenimentul din acest an se impune printr-o prezenţă la nivel înalt fără precedent. La reuniune participă miniştri TIC din ţările Europei de Est şi din spaţiul CSI şi Secretarul General al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor(UIT), Hamadoun Toure, reprezentanţi ai Guvernului, actori din sfera business-ului IT şi din mediul de afaceri din ţară şi de peste hotare, specialişti IT, oameni de ştiinţă, lideri de opinie.

În cadrul Summit-ului va fi lansată Strategia Moldova Digitală 2020, un document de politici, care are menirea să asigure o dezvoltare sistemică şi previzibilă a ţării, valorificarea facilităţilor oferite de Societatea Informaţională pentru confortul şi bunăstarea cetăţeanului. Scopul proiectului rezidă în crearea condiţiilor favorabile pentru dezvoltarea şi utilizarea largă a potenţialului TIC de către instituţiile publice, mediul de afaceri si cetăţeni.

Activitățile Summit-ului ICT 2013 sunt divizate în 5 paneluri principale: TIC pentru societate, TIC pentru business, TIC pentru profesionişti, TIC pentru Educaţie şi Educaţia pentru TIC, Competitivitatea sectorului TIC. Soluţiile Cloud şi Mobile sunt temele centrale ale Moldova ICT Summit 2013, care se vor regăsi în cadrul tuturor panelurilor de discuţii.

Parteneri ai ediţiei din acest an sunt companiile Moldcell, Microsoft, BTSPro, IBM, HP, Endava, Intel, Fujitsu, Kaspersky, NetApp, InfoWatch. Partener media general Publika TV, partener online Simpals şi parteneri media Unimedia, Allmoldova, Profit, Economist, Кишиневский Обозреватель. Moldova ICT Summit 2013 va fi transmis live pe site-ul Point.md.

Notă: Prima ediţie a Moldova ICT Summit a avut loc în anul 2010, acesta constituind un eveniment de semnificaţie majoră pentru sectorul IT unde se discută viziuni de dezvoltare a sferei TIC în Moldova, tendinţele şi provocările în domeniu. În cadrul Summit-ul „Moldova ICT 2012” ,în premieră, a avut loc şedinţa tematică la nivel înalt cu participarea membrilor Cabinetului de miniştri, partenerilor de dezvoltare, reprezentanţilor administraţiei publice locale, ai mediului academic şi sectorului privat din domeniul TIC. La reuniune a fost prezentată Viziunea Strategiei Moldova Digitală 2020, iar aplicarea tehnologiilor informaţionale în toate sferele vieţii a fost declarată o prioritate naţională. La ediţia din anul 2012 au participat peste 1000 de persoane şi peste 85 de speakeri din 20 de ţări , între care Austria, Belgia, Bulgaria, Estonia, Marea Britanie, România, Rusia, Slovenia, SUA.

Vizitați site-ul oficial al evenimentului www.moldovaictsummit.md

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: ATIC, CEED II, eGov, Moldova ICT Summit, MTIC, USAID
Ultima actualizare:  22-10-2015 08:51:50
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova