ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Poziţionarea Republicii Moldova în clasamentele naţionale şi internaţionale după nivelul de dezvoltare a sectorului TIC

2013-04-04

Sectorul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC) este unul dintre puţinele domenii ale economiei, unde Republica Moldova înregistrează progrese semnificative. O confirmă atât evaluările naţionale, cât şi ratingurile mondiale. Cota contribuţiei domeniului TIC în Produsul Intern Brut (PIB) al ţării constituie cca 9%, cu o valoare de piaţă de peste 6 miliarde de lei anual. Fiecare al doilea cetăţean este utilizator de Internet, mai mult de jumătate din gospodării au cel puţin un calculator conectat la net . După viteza de acces la Internet Moldova se plasează printre primele 20 de state ale lumii.

Aprecierea în dinamică a nivelului de dezvoltare a sectorului tehnologiei informaţiei şi de comunicaţii în Republica Moldova denotă tendinţe generale pozitive la toate capitolele: Sectorul TIC din Moldova are un potenţial sporit în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii electronice, toate localităţile din ţară sunt asigurate cu telefonie fixă, inclusiv cu acces CDMA şi cu telefonie mobilă. Digitizarea reţelelor de telefonie fixă a atins nivelul de 94,5%.
 

 • 98, 3% localităţi sunt acoperite cu telefonie fixă, inclusiv prin CDMA.
 • Numărul de abonaţi, conectaţi la operatorii reţelelor de telefonie fixă este în mărime de un milion 205,8 mii; rata de penetrare a acestor servicii la o sută de locuitori, constituie 33,9%.
 • 99% din teritoriu sau 97,3% localităţi au acoperire cu telefonie mobilă 2G
 • 99,1% din localităţi au acoperire cu servicii 3G
 • Numărul total al utilizatorilor de telefonie mobilă a ajuns la 4 milioane 262 mii; rata de penetrare a acestor servicii, raportată la o sută de locuitori, a atins pragul de 119,7%
 • Numărul abonaţilor la serviciile de acces la Internet în bandă largă la puncte fixe a depăşit cifra de 417,2 mii; rata de penetrare a acestor servicii raportată la 100 de locuitori ai republicii a ajuns la 11,7%.
 • O creştere semnificativă se atestă în rîndul utilizatorilor serviciului de acces la Internet în bandă largă la puncte mobile. Numărul acestora a depăşit cifra de 178.5 mii, iar rata de penetrare a acestor servicii la 100 de locuitori constituie 5,0%.
 • În funcţie de tehnologiile de access, tehnologia FTTx este utilzată de 46% de abonaţi la serviciile de acces la Internet la puncte fixe, 49% din abonaţi utilizează tehnologiile xDSL
   

În noiembrie 2012 Republica Moldova a eliberat, în premieră, două licenţe pentru telefonia mobilă ,,de generaţia 4G". Licenţele au fost obţinute de către companiile Moldcell şi Orange, care deja prestează servicii de telefonie mobilă pe piaţa Moldovei şi care vor asigura modernizarea reţelelor existente în baza standardelor tehnologiei LTE (Long Term Evolution). Ambii operatori au lansat reţelelele 4G în regim comercial în mai puţin de o lună după obţinerea licenţei.

Prin implementarea noului Plan naţional de numerotare, care a întrat în vigoare la 31 martie 2012, Republica Moldova a progresat în vederea îndeplinirii angajamentelor asumate prin aderarea la Organizaţia Mondială a Comerţului. Astfel, liberalizarea modalităţii de obţinere a numerelor de telefonie fixă pentru operatori, crează condiţii egale pentru operatorilor alternativi de activitate comparativ cu operatorul istoric Moldtelecom.

Semnătura electronică mobilă, lansată în septembrie 2012 plasează Republica Moldova printre primele 7 ţări din lume care implementează asemenea tehnologii inovatoare, iar utilizarea acestui instrument va impulsiona accesul la serviciile electronice disponibile în mod securizat.

Moldova este lider internaţional în dezvoltarea registrelor de stat. Pe parcursul ultimilor ani, au fost implementate Registrele electronice de importanţă statală şi a avut loc integrarea acestora cu diverse registre departamentale. Începînd cu 7 martie curent, MTIC a pus în aplicare buletinul de identitate de tip nou (generaţia II) la mărimea unui card bancar, de formatul – ID-1, utilizat în majoritatea statelor comunităţii internaţionale. Obiectivul proiectului constă în ajustarea acestui document la rigorile internaţionale, prin asigurarea unui grad sporit de protecţie și conformarea conţinutului informaţional la cerinţele legislaţiei din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.

De asemenea, se eliberează paşaportul biometric, este introdus punctul de trecere automată a frontierei în baza paşaportului biometric, este pregătită lansarea buletinului de identitate cu CIP integrat.

Au fost ajustate la normele europene permisul de conducere şi certificatul de înmatriculare a vehiculelor, care se eliberează în acelaşi format - ID-I. Noul certificat, eliberat din 1 decembrie 2012, reprezintă o cartelă de plastic cu dimensiunea 54 mm x 85,6 mm, în format ID-I, şi permite titularului acestuia exploatarea vehiculului, inclusiv peste hotare.

Pe larg se implementează instrumente de plăţi electronice on-line, atestând o tendinţă de creştere a numărului magazinelor electronice (37,7% din utilizatorii Internet fac cumpărături on-line). În august 2012 a fost declarată oficial includerea Republicii Moldova în componenţa grupei Europa II.

În perioada 2007-2012, valorile indicatorilor de dezvoltare TIC au cunoscut o îmbunătăţire considerabilă, fapt ce demonstrează că Moldova are o bază bună pentru dezvoltarea în continuare a Societăţii Informaţionale.

 • Volumul alocărilor pentru informatizare în republică constituie anual peste 800 mln. lei. Circa 12 % din totalul mijloacelor băneşti sunt alocate din bugetul de stat.
 • Ponderea investiţiilor în TIC constituie cca. 11,1% din totalul investiţiilor în economie.
 • Volumul total al vânzărilor, realizate în anul 2012 în sectorul TIC a constituit 6.7 mlrd. lei.
 • Volumul exporturilor de servicii TIC a crescut de peste 3 ori în ultimii 7 ani, de la 63 mln.$ în 2005 la 182,8 mln.$ în 2011, contribuind decisiv la creşterea competitivităţii sectorului.
 • Companiile din sector asigură peste 5% din contribuţiile în bugetul asigurărilor sociale şi cel de asigurare medicală.
 • 58% din gospodăriile casnice dispun de cel puţin un calculator
 • 53% din gospodăriile casnice dispun de cel puţin un calculator conectat la Internet.
 • 73,7% gospodării conectate au acces la Internet în bandă largă la un punct fix.
   

Eforturile depuse de Republica Moldova în ultimii ani pentru impulsionarea dezvoltării infrastructurii sectorului TIC au contribuit la creşterea poziţionării ţării în ratingurile internaţionale (Uniunea Internaţională în Telecomunicaţii, Forumul Economic Mondial, Departamentul Afacerilor Economice şi Sociale al Naţiunilor Unite, Banca Mondială ş.a.).

 • Republica Moldova este în continuare una dintre ţările cu cea mai înaltă viteză de acces la Internet, potrivit studiilor NetIndex-2013. La capitolul viteza de upload, ţara noastră este situată în topul statelor cu nivel avansat de dezvoltare a serviciilor, poziţionându-se pe locul 14, cu viteza de 13,40 Mbps. Cât priveşte viteză de download, Moldova se plasează pe locul 19 din 180 ţări cu o medie de viteză de 21,96 Mbps, totodată fiind în fruntea clasamentului regional al statelor CSI. http://www.netindex.com).
 • La capitolul cost pentru un Mbps, Moldova deţine locul 5, cu un preţ de 1,15 $ pentru 1 Mbps. (Sursa: Household Download Index–OOKLA; http://www.netindex.com).
 • În perioada 2008-2010 a scăzut considerabil costul serviciilor de telecomunicaţii, Moldova plasându-se în top-ul primelor 10 ţări cu dinamică înaltă de reducere a preţurilor la serviciile respective. Astfel, Moldova se plasează pe locul 8 din 142 ţări în ceea ce priveşte accesibilitatea serviciilor TIC (Sursa: Measuring the Information Society 2012 – ITU; http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/).
 • Conform clasamentului internaţional al indicelui de dezvoltare a sectorului TIC, ţara noastră s-a plasat pe locul 62 din 155 state reuşind să-şi păstreze poziţia prin creşterea constantă a valorii indicelui de la 4,24 la 4,55 puncte. Evoluţia ascendentă a accesului populaţiei la tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor a clasat Moldova pe poziţia 58, astfel înregistrînd un salt cu 27 poziţii la acest capitol. (Sursa: Measuring the Information Society 2012 – ITU; http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/).
 • După impactul TIC în procesul de dezvoltare şi competitivitate a ţării, Moldova a înregistrat un salt de 24 poziţii în clasamentul mondial şi s-a plasat pe locul 65 din 144 de state. (Sursa: The Global Competitiveness Report 2012-2013 WEF; http://www.weforum.org/issues/global-competitiveness ).
 • Pe dimensiunea dezvoltării Registrului de stat al populaţiei, a integrării registrelor de stat cu cele departamentale, implementarea paşapoartelor biometrice, precum şi a asigurării securităţii documentelor de călătorie, Republica Moldova este vizată de studiul Eastern Partnership Visa Liberalisation Index şi apreciată drept lider regional incontestabil. (Sursa: Eastern Partnership Visa Liberalisation Index http://monitoring.visa-free-europe.eu/).
   

Valoarea indicilor agregaţi pentru Republica Moldova au o tendinţă de creştere pe mai multe domenii, ceea ce semnifică o avansare a ţării în domeniul TIC. În concluzie, rating-urile internaţionale poziţionează Moldova în categoria ţărilor cu nivel mediu de dezvoltare a sectorului TIC.

Sursa: www.mtic.gov.md

 

Categoria: Noutăţi TIC Internaţional Cuvinte-cheie: clasament, Republica Moldova, TIC
Ultima actualizare:  04-04-2013 09:37:41
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova