ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

IDSI susţine tinerii cercetători

2013-04-05


La 4 Aprilie 2013, în cadrul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a avut loc şedinţa comună a stagiarilor IDSI cu conducătorii tezelor din partea IDSI. Şedinţa a fost una de planificare a perioadelor de stagiu în cadrul IDSI. În perioada martie – iunie 2013 în IDSI îşi desfăşoară stagiile de practică 5 absolvenţi ai Universităţii de Stat din Moldova, Universităţii Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi ai Academiei de Studii Economice. Dintre cei 5 stagiari, 2 studenţi sunt la practica de licenţă şi lucrează asupra tezelor de licenţă, iar 3 sunt la practica de masterat pregătindu-şi, respectiv, tezele de master.

Temele de cercetare ale celor 5 stagiari sunt corelate direct cu preocupările IDSI. Astfel, tinerii sunt interesaţi de subiecte precum sistemul informatic de management al sarcinilor al IDSI, strategia de marketing a IDSI, media sociale din RM, inclusiv în domeniul CDI, aplicaţii de vizualizare şi procesare a grafurilor etc. Fiecare stagiar din cadrul IDSI, pe lângă coordonatorul ştiinţific de la universitate pentru lucrările finale, are câte un mentor/coordonator din partea institutului cu rol de ghid pe perioada stagiului şi suport în asimilarea abilităţilor şi capabilităţilor practice.

Le urăm bun venit şi mult succes stagiarilor din cadrul IDSI!
 

Igor_Cojocaru.jpg
 
Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: USM, Universitatea ASM, universitate, UASM, stagiu de practica, stagiere, masterat, CDI, ASEM
Ultima actualizare:  05-04-2013 14:09:42
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova