ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Prima lucrare din Republica Moldova pe ELearning.Romania este de la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

2013-05-20

Pe data de 19 mai 2013 în revista online „ELearning.Romania” a fost publicată lucrarea dnei dr. Elena Railean „Manualele digitale: resurse pedagogice sau/şi mijloace de învățământ pentru competenţele EQF” (http://www.elearning.ro/manualele-digitale-resurse-pedagogice-sau-mijloace-de-invatamant). Lucrarea are drept scop clarificarea scopului, aplicabilităţii şi finalităţilor educaţionale ale învăţării realizate prin manualul electronic/ digital (ME).

În lucrare se subliniază că problemele elaborării manualului electronic sunt destul de complexe şi nu pot fi soluţionate printr-o simplă algoritmizare a unor situaţii didactice. Din şirul de probleme enumerate se conturează specificul problemelor interconexe de ordin filosofic, psihologic, pedagogic, cibernetic şi de management educaţional. Întrebările enumerate reprezintă doar o mică parte din sarcinile care revin astăzi pedagogiei elaborării ME.

Direcţia de cercetare “Designul Metasistemic al Învăţării”, lansată în cadrul tezei de doctorat „Bazele psihopedagogice ale elaborării manualului electronic”, are drept scop soluţionarea acestor probleme de semnificaţie majoră pentru sustenabilitate, dezvoltare sustenabilă şi dezvoltare durabilă. În validarea acestor idei se propune o clarificare a conceptului abordat, evidenţiindu-se că soluţia problemei elaborării ME diferă în dependenţă de perioada de timp, datorită faptului că tehnologiile hardware, software şi educaţionale sunt evolutive şi continuă a evolua rapid. Prin exemple concrete se argumentează diversitatea epistemologică şi tehnologică a ME: manual programat, manual multimedia, tutorial cognitiv, manual digitalizat etc.

Argumentele citate permit a conchide că manualul electronic este o carte alternativă care oferă educatului mai multe surse de informaţie, un suport şi mijloc
electronic de realizare a procesului de învăţământ, un sistem adaptiv care include legături hipermedia şi prezentarea adaptivă a contextului informaţional. Caracteristicile ME sunt: suport digital, hipertext, multimedia (simulări, jocuri educative),animaţie interactivă, acces online sau după dezarhivare, conţinut 3D, sarcini de evaluare(auto-evaluare), este diseminat în biblioteci digitale. Conţinutul digital poate fi rapid modificat, diseminat, audiat, completat, personalizat etc. În linii generale, manualul electronic şi manualul tipărit au aceleaşi reguli de tehnoredactare, dar se deosebesc prin designul pedagogic şi tehnologiile structurii, textului, graficii, comunicării pedagogice etc. Avantajele ME rezidă din tehnologiile (hardware, software, educaţionale); feedbackul imediat; multisenzorialul şi multidimensionalul obiectelor de învăţare şi implicarea activă a educatului în învăţare. Materia didactică poate fi tipărită, iar conţinutul manualului poate fi rapid diseminat în reţea.

Una din cele mai importante probleme este ce înţelegem prin ME: un produs tehnologic sau un proces managerial. Totul depinde de scopul de elaborare şi de finalităţile estimate. În toate cazurile avantajele ME rezidă din permisivitatea de: 1) formare a finalităţilor educaţionale (structura integrativă a competenţelor în baza standardului EQF); realizare a funcţiilor pedagogice a profesorului inovator adecvate sistemului educaţional modern; 2) creare a mediilor de învăţare motivante; 3) exersare interactivă a conţinuturilor, autoevaluare şi evaluare formativă informatizată; 4) facilitarea metacogniţiei; 5) monitorizarea proceselor complexe ale învăţării, interdependenţelor şi finalităţilor acestora etc. Toate aceste facilităţi pot fi obţinute în baza designului metasistemic al învăţării.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Elena Railean
Ultima actualizare:  21-05-2013 11:47:54
Sursa: