ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Zi de informare privind “TIC în programul Orizont 2020” la Kiev

2013-05-22

La data de 23 mai, curent, la Kiev, Ucraina este organizat evenimentul “Zi de informare privind Tehnologiile informaţionale şi comunicaţionale în cadrul programului European Orizont 2020”. Evenimentul este susţinut de Platforma IV – Parteneriatul Estic şi de părţile multilaterale ale Instrumentului European de Vecinătate.

Scopul evenimentului este în principal o mai bună înţelegere a rolului TIC în cadrul programului de finanţare pentru cercetare şi inovare la nivelul Uniunii Europene - Orizont 2020. La fel se urmăreşte realizarea schimbului de experienţă în rîndul participanţilor din ţările parteneriatului estic participante în proiectele FP7. O activitate conexă evenimentului sunt Şedinţele din cadrul proiectului PICTURE (Dialog politic în domeniul TIC la un nivel superior pentru o cooperare consolidată dintre Uniunea Europeană şi ţările din Europa de Est - Asia Centrală ). Astfel la data de 24 mai au loc întrunirile grupurilor de lucru din cadrul proiectului PICTURE pentru analiza acţiunilor-pilot planificate pentru perioada 2013-2014.

La evenimentul de la Kiev participă în jur de 200 de persoane, experţi şi părţi interesate din domeniul ştiinţei şi inovării în TIC, de la instituţiie superioare de învăţământ, instituţii de cercetare, comunitatea business, autorităţile naţionale şi locale din Ucraina, ţările din Europa de Est - Asia Centrală dar şi reprezentanţi de la Comisia Europeană.

Din Republica Moldova la eveniment participă 15 delegaţi, printre care şi Igor Cojocaru – directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi Luminiţa Mihalachi, cercetător ştiinţific de la acelaşi institut. Dl Cojocaru va participa inclusiv la şedinţele de pe 22 si 24 mai, din cadrul proiectului PICTURE, pentru planificarea acţiunilor-pilot ale Grupului de Lucru nr.1 – Dialogul privind politicile publice în TIC.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Republica Moldova, PICTURE, Parteneriat Estic, Orizont 2020, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Igor Cojocaru, deplasare, TIC
Ultima actualizare:  30-10-2013 10:08:57
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova