ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Încă un stagiar de nota 10!

2013-06-05

În data de 4 iunie 2013, la Universitatea de Stat din Moldova (USM), Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării s-au desfăşurat examenele de absolvire a studiilor de masterat. Comisia formată din dnii Valeriu Vasilică (director InfoPrimNeo), dr. hab. Mihail Guzun, dr. conf. Andrei Dumbrăveanu şi dr. Serafim Isac a fost foarte exigentă şi interesată de subiectele abordate. Conducătorii tezelor de masterat Victor Moraru şi Viorel Cibotaru şi Aneta Gonţa şi-au susţinut “de pe margine” discipolii. Unul dintre ei (grupul fiind constituit din: Veaceslav Cuşter, Sergiu Miron, Victoria Puiu, Viorica Ţurcan-Neagu, Ana-Maria Vasilache, Veronica Ghimp), masterandul Lilian Friptuleac (conducător dr. hab. Victor Moraru) a realizat, pe finalul studiilor, un stagiu de practică în cadrul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI), având în calitate de consultanţi pe dna dr. în filologie Elena Ungureanu şi dl Igor Cojocaru, directorul instituţiei.

În teza “Social media în Republica Moldova”, masterandul a studiat faţetele fenomenului la nivel global, care reprezintă un tip de media online, care accelerează interacţiunea dintre utilizatori. Fiind extrem de actual şi în efervescentă evoluţie, fenomenul este analizabil sub varii aspecte – sfera socială, management, comunicare, marketing, învăţământ, ştiinţă… Referitor la situaţia din Republica Moldova, masterandul a efectuat un studiu de caz vizând prezenţa pe cele mai importante reţele de socializare a instituţiilor din sfera CDI. În obiectul sudiului au intrat 75 de organizaţii CDI, 1335 de cercetători ştiinţifici, 40 de biblioteci, 75 de reviste ştiinţifice, 54 de canale media, 14 bănci. 

Rezultatele studiului au arătat ca cca 1/3 din reprezentanţii sferei CDI se află în social media, dintre care raportul barbaţi-femei e cam acelaşi, surpriza venind de la categoria de vârsta de peste 50 de ani, ceea ce inseamnă că online-ul îi atrage tot mai mult şi pe cei de generaţia a treia. Concluzia finala a studiului este că din moment ce a treia parte a populaţiei stă pe reţele, sfera CDI este obligată să-şi revadă politicile de comunicare, astfel încât să se regăsească şi în spaţiile tehnologizate, care facilitează (prin vizibilitate, transparenţă şi rapiditate) şi sporesc avantajele unei astfel de diseminări a informaţiei în era cunoaşterii. Printre recomandările studiului ar fi aceea de a implementa o strategie de prezenţă activă pe reţelele de socializare a tuturor actorilor comunicării.

Anumite rezultate ale cercetării au fost, initial, reflectate în prezentarea “Facebook – tărâm al hypertextului”, elaborată în comun şi comunicată la Conferinţa internaţională “Problèmes de didactique et de grammaire des langues” (USM la 26 aprilie 2013). Materialele Conferinţei urmează să fie publicate.

Colectivul IDSI îl felicită cordial pe Lilian Friptuleac!

Comunicarea în format prezi se află AICI.

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: USM, teza, studiu, stagiu de practica, social media, Lilian Friptuleac, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării, Elena Ungureanu, Victor Moraru
Ultima actualizare:  17-09-2013 19:08:46
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova