ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

A fost semnat Acordul de colaborare între Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi Asociaţia Bibliotecarilor RM

2013-06-13


Astăzi, 13 Iunie 2013, a fost semnat acordul de colaborare dintre Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (reprezentat de directorul Igor Cojocaru, responsabilul de Relaţii Naţionale şi Internaţionale – Anastasia Ştefaniţa) şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (reprezentat de preşedintele Mariana Harjevschi).
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova (ABRM) au discutat pe parcursul ultimelor luni şi au stabilit un şir de acţiuni comune. În principal, activităţile de colaborare se referă la organizarea diferitor evenimente naţionale şi internaţionale, participarea experţilor IDSI la activităţile de instruire organizate de ABRM. De asemenea, IDSI şi ABRM vor elabora diverse avize privind strategiile de dezvoltare precum şi alte acte normative care ţin de domeniul tehnologiilor informaţionale, a conţinutului digital, a dezvoltării informaţionale a bibliotecilor etc.
ABRM reprezintă o organizaţie obştească profesională, care a fost constituită în anul 1991. Ca şi obiective de bază ABRM şi-a propus:
• coordonarea si cooperarea eforturilor bibliotecarilor şi impulsionarea potenţialului lor profesional şi de creaţie;
• ridicarea statutului social şi a prestigiului profesiei de bibliotecar, determinarea semnificaţiei sociale a activităţii bibliotecilor, apărarea drepturilor bibliotecarului, ameliorarea condiţiilor materiale şi sociale;
• stabilirea relaţiilor între bibliotecarii din Republica Moldova şi cei din străinătate, asigurarea participării lor în organizaţiile internaţionale de profil;
• asigurarea libertăţii accesului la informaţie, schimbului naţional şi internaţional de opinii şi experienţe în domeniul bibliologiei.
 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: tehnologia informatiei, strategie, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Igor Cojocaru, IDSI, Asociatia Bibliotecarilor din RM, Anastasia Ştefaniţa
Ultima actualizare:  13-06-2013 16:30:33
Sursa: