ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

O teză cu analiza mediului de marketing de nota 10

2013-06-19

Ungureanu Dumitriţa, studentă în anul III la ASEM, facultatea Business şi Administrarea afacerilor, specialitatea Marketing şi logistică, a realizat un stagiu de practică de 2 luni în cadrul IDSI, în care a făcut cunoştinţă îndeaproape cu activitatea, colectivul institutului şi cu activitatea de marketing pe care o desfăşoară la moment. Pe data de 18 iunie, studenta a susţinut cu brio teza de licenţă, obţinând nota maximă. Conducător din partea ASEM a fost dnul Vasile Golovco, iar din partea IDSI -- dna Irina Cojocaru.

Pe parcursul stagiului de practică, Dumitriţa a acumulat informaţia necesară elaborării tezei de licenţă „Analiza mediului de marketing al IDSI”, în care a realizat o analiză SWOT amplă a institutului, a micromediului extern de marketing (relaţiile cu furnizorii, concurenţii, clienţii, organismele publice) şi a macromediului extern de marketing, ce exercită o anumită influenţă asupra IDSI, şi anume (mediul demografic, economic, tehnologic, sociocultural, politico-legislativ).

La întrebarea: „Ce ar trebui de întreprins pentru a depăși unul dintre punctele slabe ale IDSI - faptul că majoritatea clienţilor sunt instituţii bugetare?”, stagiara a răspuns: „Dacă IDSI ar oferi servicii noi pentru clienţii din afara sferei Cercetare-Dezvoltare-Inovare, atunci ar putea să atragă şi alţi clienţi, instituţii. Iar ca gradul de satisfacţie al clienţilor să crească, ar trebui să se pună accent pe feedback-ul oferit de clienți, pe calitatea serviciilor şi nu în ultimul rând pe promovare.”

Modalitatea de lucru pe care o promovează IDSI a dat rezultate foarte bune, pe care ar fi ideal să le aplice şi alte instituţii care găzduiesc practica studenţilor şi masteranzilor. Succesul, încrederea şi satisfacţia stagiarilor sunt garantate!

Colectivul IDSI o felicită cordial pe Dumitrița Ungureanu!

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: stagiu de practica, marketing, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, ASEM
Ultima actualizare:  20-06-2013 10:11:11
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova