ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

O absolventă USM „conectează” IDSI cu CNAA pe nota 10!

2013-06-19


Blănuţă Rodica, absolventă a Universităţii de Stat din Moldova, Facultatea de Matematică şi Informatică a realizat în lunile aprilie-mai 2013 un stagiu de practică de 6 săptămâni în cadrul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale (IDSI). Pa parcursul practicii stagiara nu doar a făcut cunoştinţă cu activitatea IDSI, a analizat structura bazelor de date utilizate de către organizaţie, dar şi a realizat un studiu care a stat la baza tezei sale de licenţă. Subiectul ales pentru cercetare, ce ţine de evidenţa gradelor ştiinţifice conferite / confirmate de către Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA), a determinat implicarea din partea IDSI, în calitate de consultanţi, a dnei Rodica Cujba şi dr.Gheorghe Cuciureanu (utlimul angajat și a CNAA).

În teza "Proiectarea sistemului informatic pentru CNAA. Registru gradelor ştiintifice”, conducător ştiinţific – dr., conf.univ. Andrieş Ion, a fost efectuată analiza mediului CNAA, activităţile şi sfera de activitate, cercetându-se totodată magistrala de date, realizată de e –Gov pentru proiectarea cadrului de interoperabilitate dintre sistemele informaţionale din sfera cercetării şi inovării şi CNAA. La nivel aplicativ a fost proiectată baza de date a Registrului gradelor ştiinţifice, elaborate prototipul sistemului informaţional a registrului gradelor ştiinţifice, a fost proiectată platforma de interoperabilitate a sistemului informaţional al CNAA.

Prototipul elaborat reprezintă o soluţie bună pentru stocarea datelor referitor la toţi deţinătorii de grade ştiinţifice pe un singur server, astfel atunci cînd vor fi necesare anumite date destre un doctor sau doctor habilitat nu va fi nevoie de pierdut mult timp pentru căutarea informaţiei în baza de date a CNAA, în bazele de date ale IDSI sau în alte surse.

Abordarea multidisciplinară şi inter-instituţională pe care o promovează IDSI a dat roade şi în cazul acestei teze de licenţă. Nu întâmplător stagiara consideră că „stagiul la IDSI a reprezentat un pas mare, dar sigur, într-o lume nouă”. Calitatea tezei elaborate a fost apreciată şi de către Comisia pentru examenele de licenţă a USM, care i-a acordat nota maximă!

Colectivul IDSI o felicită cordial pe Rodica Blănuţă!

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: USM, stagiu de practica, Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, CNAA
Ultima actualizare:  21-06-2013 11:03:42
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova