ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Raport de Progres al Implementării Planului de Acțiuni pentru o Guvernare Deschisă

2013-07-09

Acest Raport de Progres al implementării planului de acțiuni pentru o guvernare deschisă oferă informație referitor la statutul de implementare a celor 40 de acțiuni planificate pentru anul 2012 în planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.195 din 04.04.2012. Realizarea planului va avea ca impact creșterea transparenței în procesul de guvernare, creșterea gradului de participare a cetățenilor la procesul de luare a deciziilor, eficientizarea gestionării resurselor publice și îmbunătățirea calității serviciilor.

Componenta de consultații publice se reflectă în principiile unui guvern deschis, care trebuie să implice cetățenii în procesul decizional. Așadar, planul de acțiuni pentru o guvernare deschisă a fost elaborat de către Guvern și consultat cu societatea civilă în cardul a 6 evenimente organizate în perioada lunii ianuarie – începutul lunii martie 2012. Comentariile și sugestiile au fost discutate în cadrul ședințelor, întîlnirilor individuale cu reprezentații societății civile, prin rețele de socializare și prin portalul www.particip.gov.md. În cadrul consultărilor publice, societatea civilă a elaborat seturi de date publice, care urmau să fie deschise pînă la sfîrșitul anului 2012.

Raport de progres

Sursa: www.particip.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: date deschise, raport
Ultima actualizare:  09-07-2013 14:46:13
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova