ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Patrimoniul cultural al Republicii Moldova va fi digitizat

2013-07-18


80 la sută din patrimoniul cultural al Republicii Moldova va fi transpus în format electronic. În baza unei agende adoptate de către Guvern, până în 2020, moștenirea culturală a țării va fi inventariată, documentată și expertizată.

Digitizarea patrimoniului cultural a constituit tema consultărilor interdepartamentale care au avut loc la Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor. „Digitizarea și accesibilitatea online a patrimoniului cultural constituie una dintre premisele necesare pentru dezvoltarea multilaterală a Republicii Moldova, iar Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor este gata să ofere suportul necesar pentru realizarea acestui obiectiv”, susţine viceministrul TIC Vitalie Tarlev. Acest proces reprezintă, de fapt, o continuitate logică a obiectivelor Strategiei „Moldova Digitală 2020”, elaborate de MTIC și care se află acum la etapa de definitivare și examinare la Guvern.

Participanţii la discuţii au făcut un schimb de opinii asupra legislaţiei în domeniu: legea cu privire la Registrele publice, resursele informaționale de stat, metodologiile elaborate de MTIC şi aspectele practice pentru corelarea procesului de digitizare cu Agenda de eTransformare a Guvernării. Platforma Tehnologică M-Cloud reprezintă un spațiu online comun pentru mai multe instituții publice, care facilitează implementarea agendelor digitale în diferite sectoare.

„Patrimoniul cultural este cel mai vast segment al conținutului digital naţional al Republicii Moldova, iar Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor este un potențial partener pentru digitizarea reușită a acestuia”, consideră viceministrul Culturii, Gheorghe Postică.

Digitizarea este esențială pentru a pune patrimoniul cultural al Republicii Moldovei la dispoziția unui număr cât mai mare de persoane și pentru a stimula dezvoltarea industriilor creative din țară.

Sursa: itmoldova.com

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: M-Cloud, Moldova digitala - 2020, MTIC
Ultima actualizare:  18-07-2013 08:43:44
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova