ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Două evenimente de excepție

2013-08-28

Comunitatea cercetătorilor din informatică a participat în perioada 20-23 august 2013 la două manifestări de excepţie: cea de a doua ediţie a Conferinţei internaţionale „Sisteme Informatice Inteligente - IIS 2013” organizator: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM în cooperare cu Institutul Dezvoltării Societăţii Informaţionale) şi ediţia XIV-a a Conferinţei internaţionale „Calcule cu Membrane – CMC14” (organizator: Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM). Conferinţele respective au deschis suita de manifestări, dedicate aniversării a 50-a a fondării Institutului de Matematică şi Informatică al AŞM, eveniment care va fi marcat la 14 aprilie 2014.

Dacă prima din aceste conferinţe a fost şi în ediţia anterioară găzduită de Republica Moldova, cea de a doua are o geografie cu mult mai extinsă: Ungaria, Franţa, Germania, România etc. Ambele evenimente au întrunit participanţi din 15 state ale lumii, printre care cercetători din Austria, Cehia, Filipine, Franţa, Italia, Marea Britanie, Noua Zeelandă, Spania, Serbia şi altele.

Deschiderea şi şedinţa plenară au avut loc pe 20 august, începând cu ora 9.30, în Sala de conferinţe a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale „Andrei Lupan” a AŞM (Str. Academiei, 5). Participanţii la această sesiune au avut prilejul să asculte prelegerile profesorului Josef Gruška (Cehia), care a reflectat noile tendinţe de cercetare în informatică, ale academicianului Academiei Române Gheorghe Păun, fondatorul direcţiei de cercetare de calcul cu membrane, precum şi ale membrului titular al Academiei Române Dan Tufiş, în discursul căruia au fost abordate probleme de traducere automată – un domeniu de un interes deosebit şi cu un impact asupra tuturor cetăţenilor.

Jumătatea a doua a zilei de 20 august a fost dedicată tinerilor, urmând o sesiune de comunicări ale doctoranzilor şi susţinerea tezei de doctorat habilitat de către informaticianul Artiom Alhazov, pe care am putea să-l numim copil al Planetei: a acumulat cunoştinţele în domeniu în mai multe centre ştiinţifice ale lumii, dezvoltându-şi propriile viziuni şi concepţii – primul doctorat l-a susţinut în 2006 la Universitatea Tarragona din Spania; a făcut studii postdoctorale în Finlanda, Japonia, Italia, este autor a peste 150 de lucrări ştiinţifice, Laureat al Premiului de Stat pentru tineret. La vârsta de 34 de ani acest tânăr este deja un cercetător cu renume internaţional, cunoscut prin rezultatele sale de valoare, ce aduc contribuții la fundamentarea teoretică a calculatoarelor viitorului, bazate pe modele biologice. Teza de doctorat habilitat a fost examinată de un juriu, format din specialişti de notorietate din şase ţări: Cehia, Franţa, Polonia, România, Ungaria şi Republica Moldova. Se constată o susţinere în premieră cu atâţia reprezentanţi străini.

De asemenea, în cadrul acestor două şi celei de a treia Conferinţe MITRE–2013 (Matematică şi Tehnologii Informaţionale: cercetări şi educaţie), organizată între 18 şi 22 august la Universitatea de Stat din Moldova, au susţinut alţi trei tineri tezele de doctorat în ştiinţe fizico-matematice: Alexandru Covalschi – în algebră, Victor Orlov şi Vadim Repeşco – în domeniul ecuaţiilor diferenţiale. Cu câteva zile mai înainte a susţinut doctoratul la Institutul de Matematică şi Informatică chinezul Binlin Yang. Prin urmare, IMI reprezintă o veritabilă instituţie de cercetare care convoacă manifestări ştiinţifice internaţionale, o bună pepinieră de creştere a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare.

Pe bună dreptate, fiecare generaţie de oameni îşi trăieşte propria revoluţie tehnologică. Cea pe care Acad. Gheorghe Păun, prof. univ. Svetlana Cojocaru o trăim noi este incontestabil marcată de dezvoltarea vertiginoasă a tehnologiilor informaţionale. Noile domenii de aplicaţii înaintează exigenţe noi faţă de înseşi calculatoarele, ele devenind tot mai performante: mai rapide, mai compacte, cu o capacitate tot mai mare de memorare a datelor. Tinerii talentaţi de talia lui Artiom Alhazov, instruiţi acasă, dar şi în şcoli occidentale, le vor desăvârşi în continuare.

Sursa: Literatura și Arta 

Categoria: Evenimente Cuvinte-cheie: Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, IMI, conferinta
Ultima actualizare:  28-08-2013 15:59:42
Sursa: