ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

"Despre Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale" - Interviu cu Igor Cojocaru

2008-12-25

Înfiinţat în anul 2008 la propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi a Ministerului Dezvoltării Informaţionale,  Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale  constituie bazele dezvoltării societăţii informaţionale în Republica Moldova, asigurând  suportul ştiinţific în procesul de integrare în spaţiul informaţional european.
Pentru a confirma cele relatate mai sus, am realizat un interviu cu Igor Cojocaru – directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

1. Care a fost scopul înfiinţării Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale?

Scopul creării ÎS Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale constă în efectuarea activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor specifice unei societăţi informaţionale bazate pe cunoaştere.
Institutul nou fondat va continua crearea unei platforme metodologice integre a edificării informaţionale pe plan naţional. Totodata va avea drept scop formarea  unei  viziuni  complete asupra  modelului funcţional multidimensional cu multiple niveluri ale Sistemului informaţional naţional şi integrarea în spaţiul informaţional european.

2. Ce activităţi desfăşuraţi în cadrul laboratoarelor institutului?
  
Colaboratorii laboratorului Cercetare-dezvoltare a Societăţii Informaţionale şi ai laboratorului Tehnologii Infocomunicaţionale activează în cadrul proiectului „Elaborarea resurselor informaţionale şi dezvoltarea tehnologiilor de reţea pentru asigurarea cercetărilor ştiinţifice”.
Un prim rezultat al acestui proiect este sistemul on-line de expertizare a proiectelor din sfera ştiinţei şi inovării, www.expert.asm.md, prin intermediul căruia vor fi expertizate proiectele cercetătorilor moldoveni atât de către experţii independenţi din republică, cât şi de către experţii de peste hotare. Sistemul informatic „Expert on-line” este o parte componentă a Sistemului informatic al sferei ştiinţei şi inovării „Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova”, care are ca obiectiv integrarea resurselor informaţionale pentru valorificarea maximă a potenţialului uman, ştiinţific şi tehnologic, eficientizarea sferei ştiinţei şi inovării, sporirea competitivităţii rezultatelor cercetărilor ştiinţifice şi ale activităţilor inovaţionale, intensificarea proceselor de implementare a acestor rezultate în practică.
Laboratorul Servicii Informatice a preluat funcţia Centrului Resurse şi Reţele Informaţionale al AŞM şi este responsabil pentru dezvoltarea reţelei academice AMNET.
 
3. Ce include  reţeaua academică AMNET?

 Reţeaua academică AMNET dispune de o capacitate a canalului Internet de 20 Mbps şi interconectează peste 1000 de calculatoare, instalaţii ştiinţifice performante, prin intermediul a peste 100 de echipamente de reţea inteligente prin diverse medii de transmisie: cca 30 000 km de cablu torsadat, peste 3 km de fibraă optică şi 5 de noduri Wireless. Din 2008 în reţeaua academică se implementează cu succes tehnologia Gigabit, în baza echipamentului CISCO, care va permite asigurarea calităţii serviciilor informaţionale.

4.  Cu cine dintre parteneri a iniţiat relaţii de colaborare Institutul?

La capitolul parteneriat, Institutul dispune de o gamă largăa de parteneri naţionali, cu ar fi:  Academia de Ştiinte a Moldovei, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Agenţia de Inovare şi Transfer Tehnologic, Direcţia Integrare Europeană şi Relaţii Internaţionale a AŞM, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Ministerul Educaţiei şi Tineretului; Ministerul Sănătăţii, Asociaţia DNT si USAID, institutele AŞM, inclusiv membrii de profil ai AŞM –  UTM, USM, ASEM, reţeaua ştiinţifico-educaţională din Moldova ­– RENAM;
Internaţionali: I.S. "Конструкторское бюро "Южное „М.К.Янгеля” a Agenţiei naţionale de cosmonautică din Ucraina, Asociaţiile reţelelor ştiinţifico-educaţionale din Georgia – GRENA şi din Azerbaidjan – АzRENA.
 
5. Ce proiecte în comun aţi realizat cu partenerii internaţionali?

În colaborare cu I.S. "Конструкторское бюро "Южное” им. „М.К.Янгеля” a Agenţiei naţionale de cosmonautică din Ucraina, Asociaţiile reţelelor ştiinţifico-educaţionale din Georgia – GRENA şi din Azerbaidjan – АzRENA, lucrăm asupra proiectului comun de creare a spaţiului informaţional unic al celor patru ţări din comunitatea GUAM.  Proiectul implică în sine o colaborare la distanţă în sfera tehnico-ştiinţifică, utilizând un sistem tehnic distribuit pentru o activitate colectivă asupra proiectelor comune ale specialiştilor din Moldova, Ucraina şi din regiunea Caucaz.

6.  În ce proiecte se va angaja în timpul apropiat Institutul?

Sistemului informatic al sferei ştiinţei şi inovării „Potenţialul ştiinţific al Republicii Moldova” este unul din principalele proiecte care urmeaza a fi realizat in cel mai apropiat timp. Proiectul reprezintă un  sistem informatic complex, care va permite crearea registrelor şi bazelor de date: potenţialului uman din sfera ştiinţei şi inovării.

7.  Poate să devină Institutul lider în domeniul tehnologiilor informaţionale din republică?

Pentru  crearea unei competitivităţi  a Institutului pe plan naţional şi internaţional, am recurs mai întâi la instruirea personalului. Dovada o constituie implicarea unui colaborator în domeniul managementului calităţii ISO 9001:2000, ISO 19011:2002 în calitate de auditor intern. Totodata,  personalul tehnic, administratorii de reţea sunt pregătţti pentru a se certifica CISCO: IT Essentials si CCNA.  IDSI dispune de personal Certificat în Linux LPI 101 şi LPI 102. Instructorii institutului vor organiza cursuri opţionale pentru Liceul şi Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, precum şi cursuri în cadrul Academiei locale CISCO şi a Centrului Linux al IDSI, care îşi vor începe activitatea în anul 2009.

8. Cum vedeţi IT în Moldova în viitorul apropiat?

Calitatea de punct de contact în Tehnologii informaţionale şi comunicaţii din cadrul programului cadru 7 FP7 (www.fp7.asm.md) – principalul instrument al Uniunii Europene pentru finanţarea cercetării şi dezvoltării pe perioada 2007-2013 – va permite formarea colectivelor de cercetători, profesori, studenţi  în cadrul  centrelor ştiinţifice naţionale şi cele  internaţionale,   care va avea drept scop promovarea  proiectelor  comune în domeniul tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii. Participarea la dferite proiecte internaţionale comune va accelera implementarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii în toate domeniile societatii informaţionale, constituind catalizatorul succesului de mâine al societăţii nformaţionale.
 

Aramă Mariana
revista Connect

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: IDSI
Ultima actualizare:  15-02-2012 11:20:55
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova