ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

Noul institut şi rolul lui în sistemul de dezvoltare a societăţii informaţionale

2008-04-17

 

 
 

La 14 aprilie curent, pe str. Academiei 5a, sediul Bibliotecii Ştiinţifice Centrale a A.Ş.M., a fost inaugurată Întreprinderea de Stat „Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”, creat în baza Centrului Resurse şi Reţele Informaţionale al A.Ş.M., cu subordonare dublă Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerului Dezvoltării Informaţionale. La eveniment a participat Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin, o confirmare a importanţei noii instituţii privind modernizarea economiei naţionale şi a societăţii moldoveneşti în ansamblu.

În cuvântul său de deschidere academicianul Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M., a salutat asistenţa şi l-a prezentat pe directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Igor Cojocaru, care până la această funcţie a activat în calitate de director al Centrului Resurse şi Reţele Informaţionale al A.Ş.M.

În discursul său inaugural, Igor Cojocaru a specificat că noul institut, pe care are onoarea să-l conducă, a fost creat la iniţiativa Preşedintelui Republicii Moldova, dlui Vladimir Voronin, căruia i-a adus sincere mulţumiri pentru promovarea progresului şi a dezvoltării tehnologiilor informaţionale în ţara noastră. Scopul şi obiectivele pe care şi le-a trasat noul institut, a relatat în continuare vorbitorul, ţin de elaborarea bazei ştiinţifice a societăţii informaţionale în Republica Moldova; crearea tehnologiilor informaţionale în diverse domenii; integrarea spaţiului informaţional din sfera ştiinţei şi inovării în cel unitar al ţării; consolidarea spaţiului informaţional naţional şi integrarea lui în spaţiul informaţional european. Totodată, a menţionat directorul Igor Cojocaru, forma organizatorico-juridică de întreprindere de stat îi va permite colectivului să concureze cu companiile IT din ţară, precum şi cu cele de peste hotare.

În continuare în faţa celor prezenţi a luat cuvântul academicianul Gheorghe Duca, preşedintele A.Ş.M., care a venit cu alte detalii vizavi de activitatea şi perspectivele Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale. Astfel, pe lângă cercetările fundamentale, noua structură ştiinţifică va executa multe lucrări aplicative în domeniul tehnologiilor informaţionale, va desfăşura o activitate informativă de consultanţă, contribuind la elaborarea politicilor în domeniu şi promovarea colaborării pe scară largă în vederea edificării societăţii informaţionale la nivel naţional, regional şi internaţional. În încheiere, preşedintele A.Ş.M. a asigurat asistenţa că noul institut va beneficia în activitatea sa de sprijinul deplin din partea Academiei de Ştiinţe.

În cuvântul său de salut către participanţii la această manifestare, Preşedintele Republicii Moldova Vladimir Voronin a menţionat că un rol aparte în stabilirea şi evoluţia Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale îi revine Ministerului Dezvoltării Informaţionale, care prin pârghiile sale, inclusiv la nivel de Guvern, va contribui la transformarea acestuia într-un centru competitiv în sistemul informaţional al ţării. Preşedintele ţării şi-a exprimat speranţa că în institut vor fi concentrate cele mai bune forţe din domeniu, tineri specialişti, activitatea cărora îi va permite acestuia să devină un lider competent în sfera dezvoltării noilor tehnologii informaţionale. Un argument în acest sens constituie şi construirea unui nou bloc pentru Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, lucrările căruia au demarat alături de Biblioteca Ştiinţifică Centrală a A.Ş.M.

Serviciul de presă al A.Ş.M.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: IDSI
Ultima actualizare:  15-02-2012 11:24:29
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova