ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

În cadrul Conferinţei Internaţionale ICT+ 2009 a avut loc masa rotundă cu genericul „ICT for Health and Telemedicine”

2009-05-27

      Evenimentul a fost organizat de Ministerul Sănătaţii, Ministerul Dezvoltării Informaţionale, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi de Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale.

      În cadrul mesei rotunde au fost puse în discuţie subiecte importante ce ţin de implementarea tehnologiilor informaţionale în sistemul sănătăţii din Republica Moldova şi performanţele instituţiilor medicale la capitolul dat.

      Totodata, importante instituţii medicale din republică, precum Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie, Clinica universitară de asistenţă medicală primară a USMF "Nicolae Testemiţanu" au prezentat experienţa lor privind implementarea tehnologiilor medicale în activitatea medicală.

      Alexandru Roşioru, directorul adjunct al Centrului Naţional de Management în Sănătate, a facut o prezentare amplă privind perspectiva implementării Sistemului Informaţional automatizat EHR.MD în sectorul sănătăţii din Republica Moldova, care este una din activităţile de baza în activitatea Ministerului Sănătăţii. Implementarea sistemului dat va permite interacţiunea tuturor sistemelor instituţiilor din sectorul sănătăţii şi va crea premise pentru dezvoltarea fişei electronice a pacientului.

       Un loc separat în cadrul mesei rotunde a fost acordat domeniului de telemedicină, în calitate de instrument important în reformarea calităţii acordării ajutorului medical înalt specializat populaţiei Republicii Moldova, precum şi perspectivelor de colaborare internaţională în domeniul telemedicinii.

       Viceministrul sănătăţii, domnul Oleg Lozan, care a fost şi moderator al evenimentului, a menţionat că medicina autohtonă este în continuă dezvoltare şi implementarea tehnologiilor noi deschide noi posibilităţi pentru acordarea serviciilor medicale şi ridicării calităţii acestora. Domnul Lozan a menţionat că în prezent în domeniul sănătăţii sînt în derulare cîteva proiecte în domeniul tehnologiilor informaţionale, ce vor revoluţiona formele de acordare a asistenţei medicale.

        Experienţa mesei rotunde „ICT for Health and Telemedicine - Tehnologii Informaţionale în sănătate şi Telemedicină" va fi preluată pentru a fi extinsă ulterior în toate instituţiile medico-sanitare publice, în special în asistenţa medicală primară, unul din segmentele de baza în cadrul sistemului de sănătate.

Sursa: www.ms.gov.md/ro/ministry/press_service/7031

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: conferinta
Ultima actualizare:  15-02-2012 11:14:52
Sursa: