ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Savanţii din R. Moldova pe ultima sută de metri a asocierii la PC7

2010-05-07

„Numărul de proiecte câştigate de grupurile de cercetare din R. Moldova - în doar doi ani de la derularea Programului Cadru 7 (PC7) - a depăşit deja indicatorul similar pentru perioada 2002-2006 (PC6), iar rata de succes a proiectelor depuse cu participarea echipelor din R. Moldova este la un nivel cu cel a ţărilor membre UE”.

Această înaltă apreciere aparţine şefului Directoratului pentru Cercetare al Comisiei Europene, dr. Jose Manuel Silva Rodriguez şi a fost făcută în cadrul vizitei efectuate la Bruxelles de Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei, acad. Gheorghe Duca.

În prim-planul vizitei a fost evaluarea cooperării tehnico-ştiinţifice UE-RM şi pregătirea pentru o nouă etapă, cea decisivă – asocierea cu drepturi depline a savanţilor autohtoni la marea familie a comunităţii ştiinţifice din UE.

Părţile au convenit să întreprindă măsurile necesare pentru semnarea în anul 2010 a Memorandumului de înţelegere privind asocierea R. Moldova la PC7, astfel încât, începând cu 1 ianuarie 2011, entităţile de cercetare din statul nostru să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi instituţiile similare din cadrul UE, fapt care va constitui un avantaj enorm pentru dezvoltarea şi modernizarea R. Moldova, mai cu seamă în domeniul economic şi cel al noilor tehnologii.

În cadrul discuţiilor purtate de acad. Gheorghe Duca cu dr. Graham Stroud, directorul Agenţiei Executive pentru Cercetare (instituţie care gestionează procedurile de depunere şi evaluare a proiectelor din cadrul PC7), s-a decis desfăşurarea, în septembrie 2010, a unei misiuni a experţilor din cadrul acestei Agenţii în R. Moldova. Experţii europeni vor asista Consiliul de Expertiză al AŞM în procesul de preluare a standardelor europene în domeniu. Referindu-se la performanţele înregistrate de R. Moldova, dr. Graham Stroud a apreciat sistemul „Expert on-line” implementat de AŞM, precum şi noile formulare de depunere a dosarelor pentru concursurile naţionale.

Un alt rezultat al vizitei îl constituie faptul că savanţii R. Moldova vor beneficia de infrastructura informaţională şi cea de cercetare din cadrul Centrului Comun de Cercetare al UE (Joint Research Center). Despre aceasta s-a convenit în cadrul întrevederii acad. Gheorghe Duca cu dr. Roland Schenkel, Directorul general al acestui Centru. Între acţiunile susţinute în cadrul cooperării bilaterale, putem menţiona: zile de informare privind oportunităţile FP7, conferinţe tematice, angajarea temporară a cercetătorilor moldoveni în laboratoarele de cercetare ale Centrului european. A se reţine faptul că Centrul Comun de Cercetare al UE cuprinde 7 instituţii situate în 5 ţări membre ale UE, având drept obiect de investigaţii o gamă vastă de subiecte, precum: detectarea produselor modificate genetic, gestionarea hazardurilor naturale (seismele), surse renovabile de energie, securitatea alimentară, schimbările climatice etc.

Apreciind rezultatele reformei realizate în sfera de cercetare-inovare din R. Moldova, dr. Roland Schenkel şi-a exprimat disponibilitatea de a susţine o cercetare prospectivă (foresight) privind evoluţia ştiinţei din ţara noastră pe termen mediu şi lung. Astfel, experţii europeni, în comun cu cei naţionali, vor face o analiză a situaţiei curente în sfera ştiinţei şi inovării din R. Moldova, care se va finaliza cu elaborarea unei strategii de dezvoltare în etapa imediat următoare.

În cadrul vizitei la Bruxelles, Preşedintele AŞM a reiterat importanţa procesului de asociere a comunităţii ştiinţifice a R. Moldova la PC7, care va încuraja şi stimula dezvoltarea competenţelor în ştiinţă şi stimularea cercetării de excelenţă. La rândul lor, oficialii europeni au pledat pentru acţiuni conjugate în acest domeniu, apreciind, totodată, eforturile consecvente întreprinse până în prezent de AŞM în direcţia asocierii la UE.

În concluzie, anunţăm cu satisfacţie că savanţii din R. Moldova beneficiază deja de cea „de-a cincea libertate” europeană – circulaţia liberă a cunoaşterii.

De notat că Preşedintele AŞM, acad. Gheorghe Duca s-a aflat, timp de două zile, la Bruxelles la invitaţia Directoratului Comisiei Europene pentru Cercetare, fiind asistat în negocierile cu UE de drd. Sergiu Porcescu, şeful Direcţiei Integrare Europeană şi Cooperare Internaţională a AŞM.

Sursa: www.asm.md

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: PC7
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:57:46
Sursa: