ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Seminar de informare privind înaintarea online a propunerilor de proiecte

2010-05-10

Pe data de 7 mai curent, între orele11.00 şi 12.30 în Sala Azurie a AŞM Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a Moldovei şi Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale au organizat un seminar de informare a comunităţii ştiinţifice în vederea facilitării procedurii de completare a formularelor propunerilor de proiecte instituţionale de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă din cadrul concursului de proiecte anunţat la 3 mai 2010 (www.asm.md), prin intermediul sistemului de înaintare şi evaluare a propunerilor de proiecte EXPERT online.

Într-o sală arhiplină, de aproximativ 250 de persoane, la seminar au participat secretarii ştiinţifici, prorectorii pentru ştiinţă, şefii de centre/laboratoare/catedre, potenţialii directori de proiecte, şefii cadrelor şi economiştii tuturor organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, precum şi alte executanţi ai proiectelor, cercetători.

Raportul oficial a fost prezentat de dl Igor Cojocaru, director al Institutului de Informatizare a Societăţii Informaţionale, care a explicat şi a demonstrat modalitatea de completare a formularelor, oprindu-se detaliat asupra modificărilor aprobate de CSŞDT. Raportorul a informat asistenţa despre faptul că IDSI a participat activ la elaborarea formularelor propunerilor de proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi aplicativă şi implementează formularele date pentru a fi completate online de către toti directorii de proiect care intenţionează a depune propuneri la consursul anuntat.

Raportul a trezit discuţii foarte aprinse, directorii de instituţii, tot ei o bună parte şi directori de proiecte insistând să li se explice aspectele cele mai sensibile – participarea doar la un singur proiect instituţional, finanţarea proiectelor, colaborarea internaţională etc. În discuţie s-a implicat activ dna Lilia Bujor, care a explicat participanţilor că nu există o altă modalitate de completare a formularelor, iar pentru ca să beneficieze de finanţarea necesară din partea guvernului, comunitatea ştiinţifică academică va trebui să se conformeze acestor rigori. În sprijinul acestei propuneri s-a pronunţat şi dl Leonid Culiuc, directorul Institutului de Fizică Aplicată, care a suţinut actualele cerinţe de formulare a proiectelor şi de prezentare a lor în format electronic pentru a putea fi monitorizate şi evaluate cât mai calitativ.

Şedinţa s-a încheiat pe un ton optimist, urmând ca să fie prelungit termenul de completare a formularelor. În încheiere, dl Cojocaru a mulţumit participanţilor pentru implicare activă, rugând asistenţa să solicite ajutorul necesar în caz de necesitate, accesând site-ul IDSI sau contactând personalul responsabil al instituţiei.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: propuneri de proiecte
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:57:23
Sursa: