ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

EXPERT online trecut prin încercarea de foc

2010-07-05

Distribuirea alocaţiilor bugetare în sfera ştinţei şi inovării în Republica Molodva se efectuează de către Academia de Ştiinţe a Moldovei în bază de concurs. Primul concurs demarat în anul 2010 este cel al proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicativă pentru ani 2011-2014.

Miza acestui concurs este extrem de mare, deoarece finanţarea proiectelor de la bugetul de stat va depinde de fezabilitatea şi sustenabilitatea viitoarelor proiecte, dar şi de competenţa specialiştilor antrenaţi în realizarea proiectelor respective. Proiectele au putut fi înaintate din partea unui sau a mai multor laboratoare/catedre ale organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării.

Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, care este responsabil de administrarea reţelei ACADEMICA (peste 25 de organizaţii din sfera ştinţei şi inovării) şi de implementarea tehnologiilor informaţionale în cercetare, a elaborat şi implementat un sistem informatic de recepţionare şi evaluare online a propunerilor de proiecte, EXPERT online (www.expert.asm.md).

Pentru promovarea transparenţei activităţii de cercetare-dezvoltare finanţată din bani publici, depunerea proiectelor de cercetare fundamentală şi aplicatvă pentru anii 2011-2014 a avut loc atît online, cît si pe suport hîrtie, astfel minimizindu-se cheltuielile de deplasare a directorilor de proiecte pentru depunerea proiectelor, evitînd un număr mare de erori, inevitabile la înaintarea propunerilor doar pe suport hîrtie. Au fost automatizate formularele financiare, s-au creat roluri separate pentru şefii de resurse umane, directorii de proiect.

În perioada concursului site-ul www.expert.asm.md a fost vizitat de 2993 persoane. Peste 1500 de persoane au fost instruite în utilizarea sistemului informatic EXPERT online şi asistate în procesul de înaintare a propunerilor de proiecte. Au fost depuse online 296 de propuneri de proiecte în care au fost antrenaţi peste 3000 de cercetători.

Deşi se anunţase din timp recomandarea ca înregistrarea propunerilor de proiect în sistemul EXPERT online să se facă cel puţin cu câteva zile înainte de termenul-limită, pentru a se exclude supraîncărcarea serverului, în ultimele zile exact contrariul s-a întâmplat. La 29 iunie, au lucrat online 1395 de utilizatori, beneficiind de acest serviciu electronic atît la locul de muncă, cît şi de la domiciliu. Lucrul asupra proiectului putea fi efectuat în mod colaborativ (director de proiect, şef resurse umane, economist, bibliograf).

IDSI a pus la dispoziţia cercetătorilor din cadrul instituţiilor academice, instituţiilor de învăţământ, organizaţiilor ramurale (din medicină şi agricultură ) 30 calculatoare. Personalul IDSI a asistat toţi doritorii în procesul de depunere a proiectelor, atît prin telefon, cît şi în incinta IDSI. Angajaţii IDSI au activat în luna iunie în orele peste program, precum şi în zilele de odihnă, fapt care a permis, în mare parte, încadrarea în termenul prevăzut de concurs.

Implementarea tehnologiilor informaţionale în depunerea propunerilor de proiecte poate fi considerat pe bună dreptate cel mai mai mare exerciţiu al comunităţi ştinţifice în utilizarea tehnologiilor moderne, care a contribuit şi mai mult la implicarea tinerilor în activitatea de cercetare-dezvoltare.

Deşi comunitatea ştinţifică iniţial a privit cu rezerve implementarea serviciului dat, ulterior iniţiativa, fiind susţinută de către administraţia AŞM, s-a dovedit a fi una de succes.

Următoarea etapă de evaluare a propunerilor de proiecte depuse va fi efectuată de asemenea online, de către experţii independeţi, atît din ţară, cît şi de peste hotare.

 

 

 

 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: propuneri de proiecte
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:55:06
Sursa: