ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

UIT va implementa în Moldova un proiect-pilot de conectare a instituţiilor de învăţămînt la Internet în bandă largă

2010-08-17

Despre aceasta a anunţat Sami Al Basheer Al Morshid – Directorul Biroului de Dezvoltare a Telecomunicaților a Uninii Internaționale în Telecomunicații în cadrul întrevederii cu Alexandru Oleinic, ministrul dezvoltării informaţionale şi comunicaţiilor.

Dl Al Basheer a menţionat că proiectul este lansat recent de către ONU, la iniţiativa Secretarului General al organizaţiei Ban Ki-moon şi are drept scop sporirea, prin intermediul instituţiilor de învăţămînt, a accesului comunităţii şi în special al păturilor defavorizate ale societăţii, la Internet pe bandă largă. Potrivit oficialului, ţînînd cont de realizările obţinute de R. Moldova în domeniul TIC în anul curent, Moldova întruneşte toate condiţiile pentru a fi prima ţară beneficiară de acest proiect în zona Europei de Sud-Est.

Apreciind înalt rezultatele obţinute de actuala guvernare în promovarea reformelor în domeniul TIC, Al Basheer a exprimat disponibilitatea UIT de a continua colaborarea cu MTIC în vederea extinderii reţelei de puncte de acces public la Internet în bandă largă în baza oficiilor poştale.

Alexandru Oleinic, Ministerul TIC, a adus mulţumiri înaltului oaspete pentru ineteresul manifestat şi aprecierile date dezvoltării domeniului telecomunicaţiilor în Moldova. Oleinic a accentuat că sporirea accesului populaţiei la internet pe bandă largă, în special în localităţile rurale, este una dintre priorităţile MTIC la momentul actual. Aceste puncte de acces oferă populaţiei, pe lângă accesul la internet, şi accesul la o bază largă de servicii oferite de stat, menite să debirocratizeze la maxim procesul de obţinere a unor informaţii, certificate, efectuarea unor plăţi sau chiar a depunerii documentelor pentru obţinerea actelor de identitate.

Alexandru Oleinic a subliniat că în rezultatul implementării proiectelor din domeniul TIC, precum şi prin atragerea investiţiilor în domeniu, ministerul îşi propune drept sarcină deschiderea în termene de 3 ani a circa 50 000 locuri de muncă.

Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (UIT) este organizaţia specializată a ONU în domeniul telecomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei care întruneşte peste 200 de state membre. Activitatea UIT se bazează pe trei piloni de baza, printre care Biroul de dezvoltare şi este axată pe dezvoltarea sectorului politici publice în țarile membre cu scopul de a facilita creșterea economica prin implementarea noilor tehnologii informaționale și de comunicații și dezvoltarea unei societăți informaționale pentru toți. Biroul oferă asistenţă ţărilor în domeniul TIC, în facilitarea mobilizării resurselor tehnice, umane şi financiare necesare pentru punerea lor în aplicare. Unul din proiectele implementate cu succes de UIT în acest sens în comun cu MTIC a fost crearea unei rețele de Puncte de acces public la Internet în localitățile rurale din RM pe baza infrastructurii Poștei Moldovei, dotate cu toate cele necesare din punctul de vedere al tehnologiilor moderne de comunicaţii prin bandă largă. Valoarea proiectului pilot este de 205 mii USD, inclusiv - 100.000 USD - contribuţia UIT, iar 105 mii USD – contribuţia Î.S. „Poşta Moldovei”.

Sursa: www.mtic.gov.md

În cadrul vizitei sale de lucru în Moldova, Dl Al Basheer a efectuat o vizită de lucru şi la IDSI, unde a făcut cunoştinţă cu direcţiile de cercetare şi proiectele recente ale instituţiei.

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Internet
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:53:02
Sursa: