ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Republica Moldova a demarat cu succes procesul de e-Transformare şi implementare a e-Guvernarii

2010-10-12

Aprecierea a fost dată de către participanţii Atelierului de lucru privind rolul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în reformarea şi transparentizarea sectorului public, organizat de Banca Mondială la Washington, pe 8 noiembrie curent.

Evenimentul a reunit experţi ai Băncii Mondiale şi reprezentanţi ai liderilor din domeniul guvernării electronice din Marea Britanie, SUA şi Singapore, care au remarcat rezultatele pozitive ale primei etape de implementare a principiilor guvernării electronice în Republica Moldova.

Republica Moldova a fost reprezentată la eveniment de către Stela MOCAN, Director Executiv al Centrului de Guvernare Electronică din Moldova, şi Dona ŞCOLA, viceministru al Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor.

Participanţii au analizat ultimele tendinţe în domeniul tehnologiilor informaţionale şi impactul lor asupra reformării sectorului public, au examinat modalităţile de utilizare a tehnologiilor avansate şi resurselor on-line în sporirea transparenţei decizionale în sectorul public, stimularea participării sectorului asociativ în procesul de luare a deciziilor, încurajarea colaborării în cadrul parteneriatului public-privat, în perspectiva eficientizării prestării serviciilor publice în următorii cinci ani.

Vorbitori au informat despre modalităţile în care tehnologiile de ultimă oră sînt utilizate ca instrumente de e-transformare a guvernului, precum şi implementarea strategiilor de e-guvernare în ţările lor.

Stela MOCAN a prezentat, în cadrul reuniunii, conceptul Proiectului de Guvernare Electronică din Moldova ca un model de iniţiativă inovatoare în reformarea sectorului public, prin utilizarea tehnologiilor moderne într-o ţară în tranziţie.

În Proiectul prezentat se menţionează că Guvernul Republicii Moldova este hotărât să aplice tehnologiile informaţionale şi comunicaţiile drept pîrghii pentru a îmbunătăţi performanţa guvernului şi competitivitatea ţării, astfel încît să asigure sporirea calităţii vieţii în Moldova.

Totodată, reformarea şi modernizarea guvernării este o precondiţie pentru a asigura prosperitatea economică a Republicii Moldova şi integrarea în Uniunea Europeană.

Participanţii au apreciat viteza cu care a demarat procesul de e-Transformare şi implementarea e-Guvernării în Republica Moldova, confirmînd sprijinul Băncii Mondiale şi a altor parteneri de dezvoltare în acest proces, potrivit unui comunicat al Guvernului Republicii Moldova.

Sursa: https://itmoldova.wordpress.com

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: e-Transformare
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:46:22
Sursa: