ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Cancelaria de Stat răspunde la discuţiile publice E-Transformare

2010-09-21

Acţiunile de ultimă oră întreprinse de Guvern vin să confirme existenţa unei voinţe ferme la nivel politic pentru implementarea e-Transformării.

La 18 august a.c. a fost adoptată HG nr. 760 pentru aprobarea Statutului Instituţiei Publice Centrul de Guvernare Electronică (E-Government). Scopul instituţiei nou create este reformarea sectorului public prin aplicarea intensă a tehnologiilor informaţionale şi de comunicaţii, lucru care va conduce la eficientizarea, sporirea transparenţei şi îmbunătăţirea calităţii actului de guvernare. Una din funcţiile de bază ale instituţiei este elaborarea „foii de parcurs” pentru dezvoltarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţiilor în Republica Moldova, proiectarea infrastructurii de bază, dezvoltarea forţei de muncă calificate şi impulsionarea progresului tehnologic.

O componentă a instituţiei este şi Grupul consultativ, în care se vor regăsi reprezentanţii sectorul privat, societatea civilă, autorităţile administraţiei publice locale, având ca sarcină principală asigurarea procesului consultativ pe parcursul implementării proiectelor.

Cu referire la rolul Băncii Mondiale în promovarea E-Transformare trebuie menţionate cel puţin 2 aspecte de importanţă majoră în acest proces, expertiza internaţională în domeniu şi suportul financiar. Moldova este prima ţară din lume care a aderat la iniţiativa Băncii Mondiale de e-transformare, şi beneficaiză de experienţa şi expertiza practicienilor şi experţilor cheie în domeniul e-guvernării din întreaga lume.

La rugămintea dlui Prim-ministru Vlad FILAT către Preşedintele Băncii Mondiale dl Robert ZOELLICK, în aprilie a fost creat Grupul de Experţi de nivel înalt, din care fac parte somităţi din domeniu la nivel internaţional ca:

· Corinne Charette, Ofiţerul-şef de Informaţii, Guvernul Canadei

· R. Chandrashekar, Secretar, Deparmentul IT, India

· Stephen Fletcher, Preşedente, NASCIO, USA

· Francisco Garcia-Moran, Director, Directoratul General pentru Societate Informaţională, Uniunea Europeană,

· Andrea Di Maio, Vice-preşedinte, Gartner Research

· Arvo Ott, Director, Academia e-Guvernării, Estonia

· John Suffolk, Ofiţerul-şef de Informaţii, Guvernul Marii Britanii

La capitolul suport financiar, Guvernul a demarat deja procesul de elaborare a proiectului “E-Transformarea guvernării”care se va axa pe 2 componente de bază:

1. Suport pentru crearea Centului E-Guvernare, elaborarea strategiei (pentru anii 2011-2020) şi programului de implementare pentru anii 2011-2015 şi elaborarea cadrului de reglementare

2. Dezvoltarea infrastructurii de acces la e-servicii pentru cetăţeni şi agenţi economici, desfăşurarea programelor de instruire.

Sursa: http://particip.gov.md

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: e-Transformare
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:49:38
Sursa: