ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Numai 43% din calculatoarele şcolilor din Moldova au acces la Internet

2010-12-27

Potrivit unui raport al Biroului Naţional de Statistică privind “Activitatea instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general la începutul anului de studii 2010/11″, circa 86% din numărul total de şcoli dispun de cabinete pentru bazele informaticii şi tehnicii de calcul, care sînt utilate cu 17,2 mii computere.

Din acestea, 13,5 mii lucrează în reţea şcolară comună.

Din numărul total de computere, 43,2% sînt cu acces la Internet.

În medie la un loc utilat cu computer revin 23 elevi, în mediul urban acest indicator este de 27 elevi, iar în mediul rural – 21 elevi.

Reţeaua instituţiilor de învăţământ primar şi secundar general din Republica Moldova este constituită din 1489 de şcoli, gimnazii şi licee, inclusiv cinci şcoli serale şi 1484 şcoli de zi. Învăţământul de zi se desfăşoară în 85 de şcoli primare, 763 de gimnazii, 495 de licee, 108 şcoli medii de cultură generală şi 33 de şcoli pentru copii cu deficienţe în dezvoltarea intelectuală sau fizică.

Sursa: http://itmoldova.wordpress.com/

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Internet
Ultima actualizare:  15-02-2012 10:11:17
Sursa: