ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Masa rotundă "eInfrastructură – stare actuală şi perspective de dezvoltare"

2011-02-24

Institutul de Dezvotare a Societăţii Informaţionale, Academia de Ştiinţe a Moldovei şi RENAM a organizat Masa rotundă cu genericul "eInfrastructura Moldovei – starea actuală şi perspective de dezvoltare" în cadrul proiectului SEERA-EI "Spaţiul Europei de Sud-Est pentru cercetare în eInfrastructură", finanţat de Programul Cadru 7 al UE pentru cercetare şi dezvoltare tehnologică.

Masa rotundă a avut loc pe 25 februarie 2011, începînd cu ora 14:00, în sala mică a Bibliotecii Ştiinţifice Centrale "A.Lupan" a Academiei de Ştiinţe a Moldovei (str. Academiei 5A). La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai ministerelor, comunităţii ştiinţifice şi altor organizaţii cu tangenţe la tematica respectivă. La masa rotundă au fost discutate oportunităţile de dezvolatre a infrastructurii electronice în concordanţă cu priorităţile şi programele europene în domeniu, cît şi alte proiecte internaţionale cu tangenţă la tematica respectivă.

Cu această ocazie, Ministrul TIC dl Pavel Filip e efectuat o vizită la Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, unde a făcut cunoştinţă cu obiectivele, activităţile şi rezultatele instituţiei.  

Prezentările din cadrul Mesei Rotunde

Dl mem.cor. Ion Tighineau, vicepreşedintele AŞM a prezentat noţiunile de bază a conceptului de eInfrastructură şi proiectul european SEERA-EI, axat pe tematica respectivă.  Vezi prezentarea... 

Dl acad. Andrei Andrieş, directorul general al AO RENAM a prezentat aspectele eInfrastructurii sferei de cercetare şi educaţie din Republica Moldova. Vezi prezentarea...

Dl Igor Cojocaru, directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale a prezentat ACADEMICA, eInfrastructura instituţiilor de cercetare a AŞM. Vezi prezentarea...

Agenda evenimentului

Site-ul proiectului SEERA-EI www.seera-ei.eu

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: on-line
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:42:51
Sursa: