ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

“Guvernarea Internetului” – temă de discuţie în cadrul MTIC

2011-03-19

La initiativa viceministrului Dona Şcola, precum şi a Preşedintelui Centrului de Training “CMB” Veronica Creţu, în cadrul Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor s-a desfăşurat Joi, 17 Martie, un atelier de lucru care s-a focusat pe aspectele cheie ale conceptului de Guvernare a Internetului.

La acest atelier au participat reprezenanti de la Centrul de Guvernare Electronică, Ministerul Educaţiei, ANRCETI, Întreprinderea de Stat “MoldData”, Centrul National pentru Protectia Datelor cu Caracter Personal, Orange Moldova SA, specialişti din cadrul Ministerului.

“Guvernarea Internetului” – concept dezbătut aprins în ultimii ani la nivel internaţional de către Organizaţii Internaţionale, Guverne, Comunitatea de afaceri, societatea civilă. Aceste dezbateri au loc în cadrul unei platforme “Internet Governance Forum” care iî aduce pe toţi actorii cheie mai aproape pentru a face schimb de experienţe, bune practici, pentru a împărtăşi provocările, dificultăţile şi oportunităţile pe care le oferă astăzi Internetul atît ţărilor dezvoltate precum şi celor în curs de dezvoltare.

Atelierul de Joi, a fost un prim pas în iniţierea unui dialog în Republica Moldova pe tema Guvernării Internetului.

Potrivit viceministrului, “modelarea” evoluţiei şi utilizarea Internetului prin aplicarea de către actorii cheie a unor norme şi principii funcţionale ce vizează Internetul, este un subiect extrem de important atît pentru populaţie cît şi autorităţile publice în situaţia în care Internetul avansează cu ritmuri sporite, iar societatea nu conştientizează toate beneficiile, riscurile, oportunităţile şi impactul legat de această ascensiune.

Dna Veronica Creţu a făcut o prezentare a tuturor aspectelor cheie care ţin de conceptul de Guvernare a Internetului, formulînd şi o serie de întrebări care ţin nemijlocit de situaţia din Republica Moldova.

Dona Şcola a accentuat că toate aspectele sînt importante în egală măsură pentru Republica Moldova (infrastructură şi standardizare, economic, socio-cultural, legal şi cel de dezvoltare), precum şi a pus accente pe aspecte cheie pentru Moldova, printre care: protecţia copiilor în spaţiul virtual, protecţia datelor cu caracter personal în reţeaua Internet, cum este reglementată activitatea pe Internet, ce facem cu conţinutul plasat în spaţiul virtual, ce facem în cazuri în care avem conţinut pornografic, inclusiv pornografie infantilă, ori conţinut legat de extremism, cum procedăm cu libertatea de exprimare pe Internet, cum decidem limitele, cine le decide, etc?

Participanţii la atelier şi-au exprimat poziţia faţă de subiectele abordate, atrăgînd atenţia asupra necesităţii unui echilibru, şi precizînd atenţia cu care să fie abordate “ limitele” pentru spaţiul virtual, ori, Internetul rămîne astăzi cel mai deschis spaţiu de exprimare pentru toţi cei care-l utilizează.

În urma discuţiilor, s-a convenit asupra necesităţii organizării unei platforme de comunicare cu toţi factorii interesaţi, inclusiv autorităţile publice centrale, societatea civilă, companii private din domeniu. Un prim pas va constitui evaluarea situaţiei din Moldova la capitolul “Guvernarea Internetului”. Această evaluare va permite identificarea de noi oportunităţi de dezvoltare, formularea unei viziuni de durată, şi atragere de noi fonduri in vederea aducerii Republicii Moldova mai aproape de dialogul internaţional pe acest segment.

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: Internet
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:32:35
Sursa: