ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Seminar de formare "Cloud Technology for e-Government and beyond" organizat în cadrul proiectului SEERA-EI

2011-04-11

Comitetul de organizare pentru activităţi de formare al proiectului SEERA-EI (Spaţiul Europei de Sud-Est pentru Cercetarea în eInfrastructură) finanţat prin Programul Cadru 7 al Comisiei Europene şi Agenţia Executivă "Reţele de Comunicaţii Electronice şi Sisteme Informatice" (EA ECNIS) din Bulgaria, în calitatea sa de titular al activităţilor de formare/training, invită cordial spre participare la primul seminar de formare / training, întitulat: "Cloud technology for e-Government and beyond", care va avea loc pe 13 aprilie 2011, la ora 14:00 la:

Hotelul CODRU, sala de presă
127, str. 31 august 1989., MD-2012,
Chişinău, Republica Moldova

Acest eveniment de formare vizează reprezentanţii ministerelor de profil din Europa de Sud-Est, care sunt implicate în procesul decizional pentru dezvoltarea, gestionarea şi punerea în aplicare a programelor naţionale de e-infrastructură. Scopul seminarului de formare este nu doar schimbul de cunoştinţe şi practici în domeniul Cloud în Europa de Sud-Est, ci şi consolidarea colaborarării în regiune spre crearea unor viziuni regionale comune şi strategii de dezvoltare a e-infrastructurilor şi utilizarea acestora pentru a impulsiona activităţile de cercetare & dezvoltare şi serviciile de e-guvernare.

Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.seera-ei.eu, http://wiki.seera-ei.eu şi vedeţi Agenda evenimentului.

Pentru detalii organizaţionale şi logistice, contactaţi dna Rodica Cujba ([email protected]) sau Petru Bogatencov ([email protected]).

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: SEERA-EI, PC7, IDSI, e-guvernare, conferinta, ASM
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:21:11
Sursa: