ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Calculatoarele Guvernului, «conservate» în căminele studenţeşti

2011-04-01

Acum cinci luni, printr-o Hotărâre de Guvern (3 noiembrie 2010), s-a decis dotarea cu calculatoare şi conectarea la reţeaua Internet public-privat a căminelor studenţeşti universitare şi ale colegiilor şi şcolilor profesionale. Calculatoarele au fost transmise cu titlu gratuit din gestiunea Cancelariei de Stat a Guvernului către administraţiile instituţiilor de invăţământ, relatează Ziarul de gardă.

Pentru căminele Universităţii de Stat din Moldova au fost repartizate 105 calculatoare, Universităţii Pedagogice de Stat «Ion Creangă» i-au revenit 42 de calculatoare, Universităţii Agrare din Moldova – 84, Universităţii de Stat «A. Russo» din Bălţi – 35, iar Universităţii de Stat «B. P. Hasdeu» din Cahul – 10 calculatoare. Un anumit număr de aparate au fost transmise în gestiune Colegiului Tehnologic din Chişinău, Colegiului Naţional de Comerţ, Colegiului de Construcţii din Chişinău, Colegiului din Hânceşti şi celorlalte instituţii de învăţământ mediu şi superior din R. Moldova.

“Acoperirea financiară a acestui proiect a fost realizată din sursele atrase de la partenerii de dezvoltare şi din alocaţiile bugetare. În prezent, proiectul este realizat în proporţie de 25% , deoarece la mai multe cămine nu au fost finalizate lucrările de conectare. Mai multe cămine nu dispun de săli care ar corespunde cerinţelor. Consider, însă, că această problemă va fi rezolvată în cel mai scurt timp», susţine Tudor Darie, consilier pe politici de tineret al prim-ministrului Vlad Filat.

Intendenţii căminelor motivează lipsa de acces la calculatoare prin faptul că «sălile de calculatoare nu sunt gata, deoarece căminele nu au fost concepute cu săli de calculatare, fiecare cămin având doar sală de lectură». «Noi am fost anunţaţi la mijlocul anului de studii, când reparaţia în cămin era deja finalizată, iar o eventuală sală necesită timp pentru amenjare. Acum la noi sala este aproape gata, iar în scurt timp vor fi conectate şi calculatoarele», susţine Carolina Guţuleac, intendenta caminului nr. 7 al USM.

Natalia Ţurcanu, intendenta căminului nr. 6 al USM, spune: «Am primit calculatoarele, sunt la mine în oficiu. Nu sunt instalate deoarece nu dispunem de o sală specială pentru calculatoare. Acolo unde preconizăm să fie sala, acum sunt cazaţi studenţi. La vară, când aceştia vor pleca în vacanţă şi când vom face reparaţie, vom instala şi calculatoarele. În sala de lectură nu le putem conecta, deoarece localul nu este suficient de sigur din punct de vedere al securităţii. Mi-i frică să le instalez acolo. Răuvoitorii ar putea sustrage şoricelul, tastatura sau chiar calculatorul. Ar putea să-l scoată pe fereastră…».

Situaţia este aceeaşi în majoritatea căminelor de la USM (cu excepţia căminului 13) şi în cele ale Universităţii Agrare din Moldova, unde doar câte un cămin are sălile pregătite pentru ca studenţii să poată utiliza calculatoarele. În celelalte urmează să le instaleze în cel mai apropiat timp.

La ASEM şi la Universitatea Pedagogică de Stat «Ion Creangă» sălile de calculatoare sunt amenajate încă din vacanţa de iarnă. «Am deschis sala imediat cum au venit studenţii în luna ianuarie 2011. Oricine are acces la informaţia de care are nevoie pentru a se pregăti de ore. Avem un jurnal special, în care sunt luaţi la evidenţă toţi utilizatorii de calculatoare, pentru a evita problemele nedorite. De acest jurnal are grijă femeia de serviciu», ne-a explicat intendenta caminului nr. 3 al ASEM, Nina Sănduţă.

Cei de la Universitatea Tehnică din Moldova (UTM) îşi mai aşteaptă rândul ca să primească calculatoare. «Am fost anunţaţi de la Guvern să pregatim sălile, deoarece urmează să primim o donaţie de calculatoare. Deocamdată nu le-am primit, deşi am pregătit deja totul: sălile, mobilierul, reţeaua de conectare la internet. Lipsesc doar calculatoarele», ne-a explicat Emilia Filipov, directoarea campusului studenţesc al UTM.

Studenţii spun că au mare nevoie să lucreze la calculatoare. „Îmi oferă numeroase posibilităţi de identificare a informaţiei. În lipsa internetului, e mai complicat să descoperi informaţia de care ai nevoie. În prezent, lucrările pe care trebuie să le realizăm la facultate sunt în formă electronică. În lipsa calculatorului, orice student nu ar putea face faţă sarcinilor de studii. Deseori găsim on-line cărţi, articole sau chiar lucrări ştiinţifice. Aici îmi este mai uşor să învăţ. Nu pierd timpul prin biblioteci, unde deseori cărţile lipsesc», spune Corina Cebanu, studentă la Facultatea de Limbi Străine, căminul nr. 13, USM.

Primele calculatoare au fost instalate şi la căminul studenţesc nr. 2 al Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie «Nicolae Testemiţanu». De asemenea, şi elevii cazaţi în căminul nr. 4 al Colegiului Naţional de Medicină şi Farmacie din Chişinău au deja acces la câteva dintre calculatoarele transmise de Cancelaria de Stat a Guvernului acum câteva luni.

Acest proiect de dotare a căminelor instituţiilor de învăţământ mediu şi superior din R. Moldova cu câte o sală de calculatoare are drept scop sporirea accesului la informaţie în rândurile studenţilor, îmbunătăţirea procesului educaţional şi crearea condiţiilor pentru realizarea plenară a potenţialului tinerilor.

Sursa: www.itmoldova.com

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: universitate, Guvernul RM, Chisinau
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:24:03
Sursa: