ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 & ISO/IEC 27001 certified

MTIC elaborează Programul naţional de implementare a serviciului universal

2011-04-25

Mihaela Iacob, viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor a prezidat şedinţa grupului de lucru pentru elaborarea Programului naţional de implementare a serviciului universal, grup instituit prin Ordinul MTIC nr.38c din 30.03.2011, în conformitate cu propunerile autorităţilor publice, furnizorilor de reţele şi/sau servicii de comunicaţii electronice, unor organizaţii nonguvernamentale.

În cadrul şedinţei a fost examinat cadrul legal şi normativ existent, probleme legate de ajustarea legislaţiei în domeniu, situaţia privind accesul populaţiei Republicii Moldova la serviciile infocomunicaţionale, modalităţi de implementare a Serviciului Universal şi sursele de finanţare.

Mihaela Iacob a menţionat că în condiţiile în care Moldova tinde să adere la Uniunea Europeană şi să creeze condiţii adecvate de trai pentru populaţie, statul este obligat să asigure pentru fiecare cetăţean dreptul constituţional la comunicare şi informare.

Accesul la serviciul universal presupune dreptul tuturor locuitorilor Republicii Moldova de a beneficia de un anumit set de servicii de comunicaţii electronice de un anumit nivel de calitate şi la preţuri accesibile, indifferent de amplasarea lor geografică.

În cadrul şedinţei s-a constatat că pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile infocomunicaţionale există mai multe probleme. Printre acestea se numără imposibilitatea de achitare de către persoanele din păturile social-vulnerabile a tarifelor pentru serviciile electronice prestate, precum şi existenţa unui decalaj digital de dezvoltare între ariile rurale şi urbane.

Membrii grupului au stabilit necesitatea efectuării unui studiu de evaluare a situaţiei privind asigurarea accesului populaţiei Republicii Moldova la serviciile infocomunicaţionale, pentru a stabili zonele (raioanele,localitţile) cele mai defavorizate din acest punct de vedere.

De asemenea s-a decis necesitatea stabilirii setului obligator de servicii care va fi inclus în serviciul universal.

Setul de servicii care ar urma să fie incluse în serviciul universal definit prin directivele 2002/22/CE şi 2009/136/CE ale ComisieiEuropene şi Consiliului Europei sunt urmtoarele:

* Conectarea la o adresă fixă şi accesul la serviciile telefonice publice, care să permită efectuarea şi primirea apelurilor naţionale şi internaţionale pentru comunicaţii vocale, comunicaţii prin fax şi transmisiuni de date care să permită funcţionarea Internet.
* Registrul abonaţilor care au fost de acord cu includerea lor în acest registru, disponibile utilizatorilor într-o formă tipărită, electronică sau în alte forme şi care sunt reactualizate la intervale regulate.
* Cel puţin un serviciu de informaţii telefonice, acoperind toate numerele de apel este disponibil tuturor utilizatorilor.
* Efectuarea apelurilor de urgenţă, în mod gratuit, de la telefoane fixe, mobile, telefoane publice, apelînd numărul European de Urgenţă „112” sau alte numere naţionale de urgenţă.
* Accesul utilizatorilor finali cu handicap şi persoanelor cu venituri mici.
* Accelerarea asigurării accesului la serviciile Internet în bandă largă.
* Protejarea confidenţialităţii în sectorul comunicaţiilor electronice, adică acceptul abonaţilor de a figura sau nu în Registrele abonaţilor.

Luînd în consideraţie priorităţile şi ţinînd cont de principiile minimii atingeri aduse concurenţei, nediscriminării şi proporţionalităţii, în vederea colectării fondurilor necesare finanţării şi compensării costului net al serviciului universal, Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor va elabora cu concursul şi aportul considerabil al grupului de lucru, şi va prezenta Guvernului spre aprobare Programul Naţional de implementare a serviciului universal.

Programul Naţional de implementare a SU se va elabora în baza prevederilor ce se referă la SU expuse în Legea comunicaţiilor electronice, Recomandărilor UIT, prevederilor Directivei Parlamentului European şi Consiliului Europei D2002/22/EC şi D2009/136/CE, experienţei altor ţări şi a condiţiilor specifice ale Republicii Moldova, studiului de evaluare a situaţiei privind asigurarea accesului populaţiei Republicii Moldova la serviciile infocomunicaţionale, indiferent de poziţionarea lor geografică.

Sursa: www.mtic.gov.md

Categoria: Noutăţi TIC în Republica Moldova Cuvinte-cheie: serviciul universal, MTIC
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:17:47
Sursa:  


Academia de Ştiinţe a Moldovei

Biblioteca Municipala B.P. Hasdeu

Asociaţia Bibliotecarilor din Republica Moldova

Biblioteca Nationala a Republicii Moldova