ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Apel COST deschis pentru cele mai bune propuneri de proiecte de cercetare

2011-05-11

COST (Eurpean Cooperation in Science and Technology) lansează un nou concurs pentru cele mai bune propuneri de proiecte de cercetare din întreaga Europă.

 

Data limită de depunere a proiectelor este 24 septembrie 2011, ora 17:00 (ora Bruxelles-ului).

Toate aplicarile se fac online, pe website-ul COST.
Mai multa informatie in legatura cu instrumentul european de sporire a cooperarii stiintifice - COST, gasiti aici. Apelurile deschise COST invită cercetători din întreaga Europă să prezinte propuneri pentru reţele de cercetare şi să utilizeze această oportunitate unică de a face schimb de cunoştinţe, să se angajeze în noi perspective europene. Un Concurs continuu de propuneri este folosit pentru a atrage cele mai bune propuneri pentru noi Acţiuni COST.

Un apel deschis se compune din două etape, la care solicitanţii, după înregistrare, prezintă o propunere preliminară la data stabilită de colectare. Această propunere preliminară oferă o imagine de ansamblu privind scopul acţiunii înaintate şi impactul prevăzut al acesteia. După evaluare, aproximativ 80 din aceste propuneri preliminare sunt selectate pentru faza a doua. Solicitanţii de succes sunt apoi invitaţi să prezinte o propunere completă.

Pentru instituţiile din ţările non-COST:

Oamenii de ştiinţă din ţări non-COST pot primi o rambursare din cadrul bugetului acţiunii, cu condiţia că cercetătorul a fost invitat în mod formal ca un expert; pentru o reuniune specifică.

În plus, cercetătorii din instituţiile ţărilor non-COST pot participa la Acţiunile COST în baza avantajului reciproc (a se vedea Vademecum - instituţii Non-COST), care urmează să fie aprobat de JAF de la caz-de la caz. Biroul COST nu rambursează cheltuielile participanţilor din ţările non-COST, cu excepţia cazului cînd instituţiile aprobate în mod oficial sunt din ţările imediat vecine, acestea fiind ţările balcanice (Albania, Muntenegru); ţările mediteranene (Algeria, Egipt, Liban, Libia, Maroc, Autoritatea Palestiniană, Siria şi Tunisia) şi ţările din Europa de Est (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia , Moldova, Rusia şi Ucraina). În plus, COST a semnat acorduri de reciprocitate pentru instituţiile lor cu Argentina, Australia, Noua Zeelandă şi Africa de Sud spre a participa la Acţiuni COST. Informaţii detaliate sunt disponibile pe pagina de acorduri reciproce.

Pentru aderarea la o anumită Acţiune COST , din partea unei instituţii din cadrul unei tari care nu este membru COST, va fi remisa o cerere de participare Comitetului de Management al Acţiunii în cauză, după care, în caz de recomandare pozitivă, urmează să fie analizata de Comitetul Tehnic pe domeniul respectiv (DC), şi în cele din urmă de Comitetul Înalţilor Funcţionari (CSO)

Sursa: www.international.asm.md

Categoria: Cercetare în TIC Cuvinte-cheie: COST, concurs, cercetare
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:17:09
Sursa: