ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Program de stagiere în cadrul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale

2011-05-20

Scopul programului:
Consolidarea cunoştinţelor teoretice şi formarea abilităţilor practice a studenţilor specializaţi în tehnologii informaţionale.

Durata programului: 2 luni (care include durata stagiului de practică de licenţă/masterat obligatorii de la universitate).

Avantajele programului:
- Aplicarea în practică a cunoştinţelor teoretice studiate la universitate;
- Acumularea de noi cunoştinţe ce vizează tehnologiile informaţionale şi nu doar;
- Oportunitatea de angajare în cadrul IDSI;
- Colectiv tînăr, deschis spre comunicare.

Cerinţe:
- Student specializat în tehnologii informaţionale;
- Dorinţa de instruire continuă;
- Spirit de echipă;
- Responsabilitate.

Condiţiile de aplicare:
Pentru a aplica la acest program este necesar să expediaţi Cv-ul Dvs. şi o scrisoare de intenţie la adresa de e-mail: [email protected], cu indicarea temei scrisorii „program de stagiere”.
În scrisoarea de intenţie se vor preciza:
- Cunoştinţele şi abilităţile profesionale;
- Motivaţia Dvs. pentru aplicarea la acest program;
- Ce cunoaşteţi despre IDSI?
- Explicaţi rolul activităţii (viitoare) Dvs. în cadrul IDSI.
- Care sunt aşteptările Dvs. de la acest program?

Termenul limită pentru depunerea aplicaţiilor este 10 iunie 2011.
Doar persoanele preselectate vor fi invitate la interviu.

Etapele selecţiei:
- Interviul iniţial;
- Completarea unui test privind cunoştinţele de specialitate;
- Semnarea unui acord privind respectarea angajamentelor reciproce;
- Interviul final.
 

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: stagiu de practica, stagieri, IDSI
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:15:29
Sursa: