ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Republica Moldova: 20 ani de reforme economice" (22-24 septembrie)

2011-08-24

Academia de Studii Economice din Moldova şi Institutul Naţional de Cercetări Economice al Academiei Române organizează în perioada 22-24 septembrie 2011 Conferinţa Ştiinţifică Internaţională "Republica Moldova: 20 ani de reforme economice".

Secţiunile Conferinţei:

1. Sporirea competitivităţii economice şi dezvoltarea inovaţiilor în condiţiile actuale
2. Probleme ale dezvoltării durabile în contextul economiei cunoaşterii
3. Formarea avantajelor competitive ale sistemelor economice internaţionale prin inovaţii
4. Suportul informatic şi metode cantitative în economie
5. Sistemul financiar prin prisma competitivităţii şi inovării
6. Poziţionări privind contabilitatea, auditul şi analiza sistemului corporativ în Republica Moldova în cadrul acquis-ului comunitar

Informaţii generale

- Limbile oficiale de lucru ale Conferinţei - româna, engleza, franceza, rusa.
- Lucrările vor fi publicate după încheierea Conferinţei şi numai cele prezentate în cadrul conferinţei.
- Pentru fiecare autor se acceptă doar o singură lucrare.
- Textul se prezintă în formă electronică împreună cu un exemplar tipărit, semnat de autor.

- Cerinţe de tehnoredactare: lucrările vor conţine un număr de maximum 6 pagini (format A4, culese cu Times New Roman, 12 ppt în Word, interval între rânduri - 1,5), însoţite de un rezumat în limba engleză sau franceză.
- Structura lucrării: titlul centrat se culege cu majuscule, sub titlu, în partea dreaptă, se indică autorul(ii), prenumele şi numele complet, titlul ştiinţifico-didactic şi ştiinţific, denumirea instituţiei.
- În programul Conferinţei vor fi incluse comunicările participanţilor de la ASEM şi ale celor invitaţi oficial atât de la instituţiile din Moldova, precum şi din străinătate.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi http://ase.md/news.php?do=showone&id=55&page=1

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: conferinta, ASE
Ultima actualizare:  15-02-2012 09:05:20
Sursa: