ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

PC7: prezentare succintă a apelului 8 în TIC

2011-09-07

Titlul apelului: Tehnologia Informaţiei şi Comunicării – al 8-lea apel (ICT CALL 8)
Identificarea apelului: FP7-ICT-2011-8
Data publicării: 20 iulie 2011
Termen limită pentru aplicaţia electronică: 17 ianuarie 2012
Buget indicativ: 787.000.000 EUR.
Bugetul final poate varia în funcţie de propunerile primite cu până la 10%.

TOPICILE APELULUI
Prima provocare: “Pervasive and Trusted Network and Service Infrastructures”, are următoarele obiective:

- Future Networks (scheme de finanţare: IP/STREP, NOE, CSA)
- Cloud Computing, Internet of Services and Advanced Software Engineering (IP/STREP, CSA)
- Trustworthy ICT (IP/STREP, NoE, CSA)
- Future Internet Research and Experimentation (IP, STREP, CSA)

A doua provocare: “Alternative Paths to Components and Systems”, are următoarele obiective:
- Very advanced nanoelectronic components: design, engineering, technology and manufacturability (IP/STREP, CSA)
- Smart components and smart systems integration (IP/STREP)
- Core and disruptive photonic technologies (IP, STREP, ERANET Plus, CPCSA)

A treia provocare: “ICT for Health, Ageing Well, Inclusion and Governance” are ca unic obiectiv: “Support to the early implementation of the Joint Programming Initiative -More Years –Better Lives – the Challenges and Opportunities of Demographic Change” (scheme de finanțare: CSA).

A patra provocare: “ICT for a Low Carbon Economy”, are următoarele obiective:
- Smart energy grids (STREP, CSA)
- ICT for efficient water resources management (STREP)
- Cooperative systems for energy efficient and sustainable mobility (IP/STREP, CSA)

A cincea provocare: “ICT for Learning and Acc to Cultural Resources”, are ca unic obiectiv “Technology-Enhanced Learning”( scheme de finanțare: IP/STREP, NoE, CSA).

“Future and Emerging Technologies” (FET) are 5 obiective:
- FET Proactive: Unconventional Computation (STREP)
- FET Proactive: Dynamics of Multi-Level Complex Systems (IP/STREP, CSA)
- FET Proactive: Minimising Energy Consumption of Computing to the Limit (STREP)
- Coordinating Communities, Identifying new research topics for FET Proactive initiatives and Fostering Networking of National and Regional Research Programmes (CSA)
- Science of Global Systems (STREP)

“Horizontal Actions” are ca unic obiectiv “Pre-Commercial Procurement Actions” (scheme de finanţare: CSA, CP-CSA).

CRITERII DE ELIGIBILITATE
În Anexa 2 a Programului de lucru şi în ghidul pentru aplicanţi se găsesc toate criteriile de eligibilitate. Trebuie reţinut faptul că, în ceea ce priveşte completarea, partea B a propunerii trebuie s ă fie lizibilă, accesibilă şi printabilă.
Doar informaţiile furnizate în partea A a propunerii vor fi folosite pentru a determina dacă ea este eligibilă: pragurile pentru buget şi/sau numărul minim de participanţi eligibili.
Numărul minim de participanţi, pentru fiecare schemă de finanţare, este prevăzut în Regulamentul de participare. Pentru mai multe detalii cu privire la numărul minim de participanţi se poate consulta anexa 1 a Programului de lucru.

CRITERII DE EVALUARE
Criteriile de evaluare şi sub-criteriile (inclusiv ponderile şi pragurile), împreună cu criteriile de eligibilitate, de selecţie şi de atribuire, pentru diferitele scheme de finanţare, sunt prevăzute în Anexa 2 a Programului de lucru.
Depunerea propunerilor trebuie să fie făcuta prin intermediul EPSS (Serviciul Comisiei Europene de depunere a propunerilor de proiecte), înainte de termenul limită publicat. Solicitanţii trebuie să se asigure că propunerile sunt conforme cu limitele de pagini şi aranjare, aşa cum este precizat în Ghidul Solicitantului, precum şi în şablonul propunerii, partea B, toate disponibile prin intermediul EPSS.

 

Atenție!!!
Sunt criterii specifice pentru prioritizarea propunerilor cu acelaşi scor!
Procedura pentru prioritizarea propunerilor cu acelaşi scor într-un clasament este descrisă în cele ce urmează. Aceasta va fi aplicată succesiv pentru fiecare grup de propuneri ce necesită prioritizare, începând cu grupul ce are cel mai mare punctaj şi continuând în ordine descrescătoare:
Propunerile ce adresează topici/obiective ce nu sunt acoperite de alte propuneri evaluate pozitiv vor avea prioritate.

Aceste propuneri vor fi la rândul lor prioritizate în funcţie de scorurile care le-au fost acordate pentru criteriul de impact. Atunci când aceste scoruri sunt egale, prioritatea va fi pe baza scorurilor pentru criteriul ştiinţific şi/sau de excelenţă tehnologică. Dacă este necesar, orice următoare prioritizare se va baza pe alte caracteristici care urmează să fie stabilite de panel, şi vor face referire la valoarea adăugată a propunerii în Spaţiul European al Cercetării şi/sau la modul de acoperire a obiectivelor generale menţionate în Programul de lucru.
Metoda descrisă mai sus va fi apoi aplicată la celelalte propuneri cu acelaşi scor.

Eligibilitatea, criteriile de evaluare şi normele specifice de prioritizare a propunerilor sunt aplicabile şi Obiectivelor FET ale prezentului apel (a se vedea Apendix 5 din “Updated Work Programme 2011”).
Eligibilitatea şi criteriile de evaluare se aplică şi pentru obiectivul “ICT-2011.5.7 – Support to the early implementation of the Joint Programming Initiative (JPI) More Years– Better Lives – the Challenges and Opportunities of Demographic Change” (a se vedea Apendix 7 din “Updated Work Programme 2011”).

Se prevede ca negocierile pentru propunerile de proiecte câştigătoare să înceapă cel târziu în luna mai 2012.

Tipurile de grant şi rambursările pe tipuri de activităţi se află în anexa 3 a Programului de lucru. Pentru toate topicile, va fi necesar ca membri consorţiului să semneze un acord.
Pentru obiectivul 4.4, acordul pentru grant va cuprinde şi clauza specială 39 privind “Open access Pilot in FP7” (accesul liber la rezultate după 6 luni de la publicare).

Sursa: Romanian Office for Science and Technoogy

Categoria: Noutăţi IDSI Cuvinte-cheie: PC7, concurs
Ultima actualizare:  15-02-2012 08:03:13
Sursa: