ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Dezbateri pe marginea proiectului Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020

2011-11-03

La data de 27 octombrie 2011, şi-a desfăşurat lucrările Conferinţa internaţională sub genericul “Dezbateri pe marginea proiectului Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020”. Evenimentul a fost organizat la Chişinau, în incinta Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de către Comisia Economică pentru Europa a Naţiunilor Unite, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a Academiei de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

Conferinţa a avut scopul de a crea o platforma flexibilă de discuţii şi dezbateri asupra proiectului de lege “Strategia cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020”, prin implicarea la scară largă a actorilor implicaţi în domeniul inovării din Republica Moldova, precum şi a experţilor de rang european în acest domeniu. Moderatorul evenimentului a fost José Palacín, Officer-in-Charge, Innovative Policies Development, Comisia Economică a Naţiunilor Unite pentru Europa.

În cadrul conferintei, au fost examinate principalele dificultăţi şi provocări cu care se confruntă procesul de inovare în Republica Moldova şi eficienţa căilor de soluţionare, mecanismelor de implementare a măsurilor necesare care au fost definite în proiectul de lege, menite de a impulsiona procesul inovaţional prin consolidarea şi creşterea capacităţilor. S-a insistat asupra necesităţii de a asigura bazele dezvoltării economiei Republicii Moldova bazată pe cunoaştere şi inovare. În procesul discuţiilor, reprezentanţii ministerelor, parcurilor ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelor de inovare, a instituţiilor din sfera ştiinţei şi inovării precum şi experţii europeni şi-au expus propunerile referitoare la proiectul de lege vizat, în virtutea perfecţionării cadrului normativ.

Propunerile exprimate de participanţi în cadrul dezbaterii:

- Strategia Naţională în domeniul Inovării pentru anii 2012-2020, acad. Gheorghe Duca, preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei

- Prezentare generală a Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020 (1);
- Prezentare generală a Strategiei cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020 (2), Ghenadie Cernei, Director General, Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic

- Sistemul de Cercetare şi Dezvoltare, Hannes Leo, Independent Consultant, Member of the UNECE Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies

- Strategia de inovare a Republicii Moldova -primele observaţii şi comentarii cu privire la Obiectivul D (companii), precum şi potenţialele modalităţi de implementare, Mathias Rauch, Deputy Director, Member of the UNECE Team of Specialists on Innovation and Competitiveness Policies

- Vulnerabilităţile şi riscurile care afectează sistemul de Cercetare-Dezvoltare-Inovare al Republicii Moldova, prof.univ. Horaţiu Dragomirescu, Academia de Studii Economice Bucureşti, România

Proiectul de lege "Strategia cu privire la Inovare a Republicii Moldova pentru anii 2012-2020" poate fi accesat aici: http://www.aitt.md/acte-legislative

Sursa: www.aitt.md

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: strategie, inovare, ASM, AITT
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:59:05
Sursa: