ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 & ISO/IEC 27001 certified

Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”

2011-11-10

La 10 noiembrie 2011, ora 9:00, în Sala Azurie a AŞM (bd. Ştefan cel Mare, 1) cu prilejul Zilei Internaţionale a Ştiinţei, Academia de Ştiinţe a Moldovei în colaborare cu Guvernul Republicii Moldova organizează Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică cu genericul „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri”.

Evenimentul întruneşte savanţi, cercetători, experţi notorii din diverse domenii de cercetare ştiinţifică, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri din ţară, miza întrunirii fiind de a identifica şi a pune în aplicare mecanisme coerente, clare, conexiuni, menite să contribuie la impulsionarea proceselor de transfer tehnologic, materializarea ideilor, comercializarea tehnologiilor şi dispozitivelor elaborate, toate acestea având finalitate creşterea economică a ţării, crearea locurilor de muncă, asigurarea bunăstării sociale.

Un cuvânt de deschidere la eveniment va rosti Preşedintele Parlamentului, Marian Lupu, Preşedinte interimar al Republicii Moldova.

În cadrul şedinţei plenare a Conferinţei vor participă cu rapoarte şi comunicări:
Valeriu Lazăr, viceprim-ministru, ministru al Economiei,
„Dezvoltarea antreprenoriatului – bază pentru absorbţia inovaţiilor şi transferului tehnologic;
Ion Sturza, reprezentant al businessului,
„Este oare mediul de afaceri autohton interesat de cercetare şi inovare?”;
Acad. Gheorghe Duca, preşedintele AŞM,
„Ştiinţa şi inovarea: pilonii dezvoltării durabile a economiei;
Dorin Chirtoacă, Primarul General al mun. Chişinău,
„Cercetarea ştiinţifică – precondiţie a dezvoltării economice”;
Acad. Ion Bostan, preşedintele Consiliului Rectorilor din Moldova,
„Ştiinţa universitară: cercetare, inovare şi business inovaţional”

Programul de lucru include 7 secţiuni: Agricultura; Mecanizarea agriculturii; Energie regenerabilă; Electronica şi ingineria materialelor; Managementul deşeurilor; Tehnologii informaţionale; Substanţe chimice şi materiale noi, care acoperă o gama largă de domenii de importanţă majoră pentru Republica Moldova, scopul fiind de a crea punţi de legătură între mediului academic şi cel al afacerii.

În cadrul evenimentului, va fi organizată o expoziţie cu cele mai originale proiecte, propuneri, materiale şi rezultate obţinute în domeniul inovaţional în contextul dezvoltării mediului de afaceri autohton.

Comunicările participanţilor la Conferinţa Naţională ştiinţifico-practică „Cercetarea şi inovarea în parteneriat cu mediul de afaceri” vor fi publicate într-un volum special.

Conferinţa ştiinţifică este organizată de Guvernul Republicii Moldova; Academia de Ştiinţe a Moldovei; Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova; Consiliul Rectorilor din Moldova.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Agenda evenimentului

Sursa: www.asm.md

Categoria: ASM Cuvinte-cheie: parteneriat cu mediul de afaceri, inovare, conferinta, cercetare, ASM
Ultima actualizare:  15-02-2012 07:58:58
Sursa: